Skip to content

GSA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-10-01 09:26:47
JSON

Tax Registration Number: J61820031J
Administrators: Serafin Orgocka; Agron Shapllo; Alfred Vangjeli
Scope: A. Import - Eksport, Tregtim dhe Furnizim me shumice dhe pakice te: i. Energjise elektrike ii. Gazit Natyror iii. Pajisje Elektrike dhe Aparatura Elektronike iv. Produkte, mallra dhe lende te para te perdorimit industrial dhe te pergjithshem v. Makineri, pajisje per perdorim industrial dhe te pergjithshem vi. Mobilje, pajisje zyre dhe mjete informatike. B. Aktivitete Konsulence dhe Projektimi Inxhinjerik C. Aktivitet i prodhimit dhe tregtimit, importiti dhe eksportiti, te ferroKromit dhe Ferro Aliazheve. D. Kryerjen e veprimtarise ne fushen e ndertimit, studimit, projektimit, supervizimit, kolaudimit, konsulences, mirmbajtjes, sherbimeve, turizmit, prodhimit, import-eksport, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. Ndertimin, prishjen dhe rikonstruksionin e godinave civile, objektet industriale, centraleve te ndryshem, objektet turistike, objektet me qellim agroturizmin, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike etj. Ndertimin, mirembajtjen dhe rikonstruksionin e rrugeve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. Ndertimin, prishjen, rikonstruksionin dhe mirembajtjen e impianteve te prodhimit te energjise elektrike, ndertimin e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve, linjave te tensionit te ulet, mesem e te larte dhe shperndarjes te energjise, si dhe cdo ndertim tjeter qe perben send te paluajtshem ne perfundim. E. Cdo aktivitet tjeter qe perputhet me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsidcrohet nga shoqeria me perfitim dhe i dobishem per arritjen e objektivave te saj kryesore.
Other Trade Names: GSA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/06/1993
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 28 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje për përdorim të burimit ujor Baseni Shkumbin -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati nr.64

Address:
1. Tirane, GJON KASTRIOTI, LAPRAKE 66
2. Durres, Shesh Depozitimi, Lagjia 15, Rruga Miqesia, Spitalle.
3. Durres, Lagjja 13, Porti i Durresit, Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001
4. Durres, Bisht Kamez, are ne zonen kadastrale 1198, nr pasurie 64/28.
4. Elbasan Paper BALLDRE Uzina e prodhimit te ferrokromit ne territorin e" Refraktare" Sh.a
5. Durres, Container Terminal (DCT), Durrës Port, Durrës, Shqipëri
6. Elbasan, Bradashesh, Zona Industriale,objekt ndërtimi ,nënstacion elektrik i tensionit të lartë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.10.2023
Kontrate themelimi e shoqerise
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit date 20.12.2013
Kontrate shitje kuotash date 22.11.2004
Kontrate shitje kuotash date 19.09.2013
Kontrate shitje kuotash date 28.01.2008
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 7 322 081 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 181 941 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 423 914 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 389 569 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 001 043 286,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 422 282 213,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 391 697 858,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 532 507 348,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 829 078 325,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 750 025 290,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 571 348 588,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 357 193 626,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:41 301 964 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:22 045 602 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:8 106 540 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:10 219 381 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:11 210 861 231,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 997 233 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:5 026 865 284,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 353 314 374,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 8 744 943 649,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 6 363 802 065,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 6 011 533 638,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 2 331 104 194,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja