Skip to content

A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 09:40:26
JSON

Tax Registration Number: J62026003M
Administrators: Skender Allkja; Ledio Allkja
Scope: Drejtim laboratosh per prova,analiza,kontrolle,studime dhe kerkime per materialet.Kontrolle dhe vertetime per sistemin e garancise dhe cilesise. Dhenie sherbimesh teknike e administrative lidhur me projektimin dhe realizimin e vaprave te inxhinierise civile, hidraulike, industriale, hidrike, kimike, elektrike, telefoni ke dhe detare. Zhvillimi i praktikave prane zyrave publike. Kryerje projektesh, rilevimesh, matjesh, kontabilitetesh, drejtime punimesh dhe kolaudime. Sherbime per urbanistiken,topomanistiken,gjelberimin. Kerkime,analiza,stu dime,kontrolle,sondazhe e verejtje per ekologjine dhe ambientin. Softweristica dhe programime.Veprime tregtare dhe financiare te tundeshme dhe ta patundeshme te nevojshem per vazhdimsine e objektit.Laborator dhe studime gjeologjike. Studime te sizmologjise inxhinierike dhe studime gjeofizike ne pergjithesi.
Other Trade Names: A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/08/1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 182 710 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: 1) Tirane, Kamion Mercedes Benz TR 2588 A

2) Tirane, Vore, VORE VOLKSWAGEN CADDY, me targe AA 405 LU

3) Tirane, Automjet Mitsubishi me Targe TR 9056 I

4) Tirane, Kamion BENZ me Targe TR 2760 F

5) Tirane, AB 755 CB

6) Tirane, AA 319 HR

7) Tirane, Furgon FORD me Targe TR 4526 P

8) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 236 OI

9) Tirane, Vore, Kamion Renault me targe AA 963 KA

10) Tirane, AA 057 UN

11) Tirane, Vore, Mercedes Benz me targe TR 2440 T

12) Tirane, Vore, Autoveture Volkswagen SHARAN me targe AA 762 KA

13) Tirane, Autosonde ASTRA me Targe TR 2679 E

14) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 068 OB

15) Tirane, Vore, Iveco Fiat me targe AA 164 LA

16) Tirane, Vore, Kamion AB 089 JN

17) Tirane, Vore, Mitsubishi me targe AA 715 NJ

18) Tirane, Vore, NISSAN NAVARA, me targe AA 985 MB

19) Tirane, ATP FORD TR 6562 P

20) Tirane, Mitsubishi me targe AA 639 FJ

21) Tirane, Vore, NISSAN PICK-UP, me targe AA 483 ML

22) Tirane, Vore, VOLKSWAGEN CADDY, me targe AA 367 LU

23) Tirane, Mitsubishi Pajero me targe AA 764 PF

24) Tirane, Vore, TR 6357 L

25) Tirane, Vore, Automjeti me targe: AA 559 YT

26) Tirane, Toyota me targe AA 165 LA

27) Tirane, Automjet Marka MITSUBISHI me Targe AA 037 EZ

28) Tirane, Autosonda TAM me targe AA 594 AH

29) Tirane, AB 770 EH

Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Vore, Picar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Picar Vorë, Ndërtesë tre kate me numër Pronësie 495978 dhe me numër Pasurie 40/57

Address:
Tirane, Vore, Picar, Ne territorin e kompanise ELEZAJ, me nr.Pasurie 246/14 volum i 7, faqe 180, ZK 3974

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.06.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.05.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 29.06.2020
Kontrate shitje me kusht 02.02.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 10.06.2021
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 01.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 855 389,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 7 384 311,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 40 701 053,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 690 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 737 804,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 37 931 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 41 119 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 47 683 550,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 51 037 984,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 55 576 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 14 029 685,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:409 249 238,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:236 597 225,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:249 496 051,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:181 980 461,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:213 428 630,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:253 616 219,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:267 517 602,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:254 171 371,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 201 592 776,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 238 008 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 163 263 194,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli