Skip to content

BETA shpk
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 10:12:29
JSON

Tax Registration Number: J62904026N
Administrators: Gëzim Dani
Scope: Kryerja e të gjitha punimeve të ndërtimit, për objekte civile industriale turistike e bujqësore, instalimeve që kanë lidhje me to, restaurime, dhe prodhimi e tregtimi import eksport i materialeve të ndërtimit. Shfrytëzimin e mineraleve të grupit të katërt sipas ligjit mineral shqiptar si gur gëlqeror, argjil si dhe kryerjen e punimeve me lëndë plasëse. Përpunimi, prodhimi e tregtimi i produkteve gjysëm produkteve me karakter industrial bujqësor, blektorial.
Other Trade Names: 'BETA shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/07/1995
District: Ura Vajgurore
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 31 276 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: G.P.G COMPANY eshte një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J64324443V, me adresë në Lushnje, Lagjia 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi. Ortaket e shoqerise jane: Paqsor Buzi dhe Gezim Dani me 50% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.08.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 01.04.2021, terhequr date 10.08.2023, Pronaret perfitues te subjektit “BETA shpk”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Gëzim Dani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, Pronar përfitues për 50% të kapitalit, pasi zotëron 50% të kapitalit të “G. P. G. COMPANY”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të “BETA shpk”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 19.01.2019.

Paqsor Buzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, Pronar përfitues për 50% të kapitalit, pasi zotëron 50% të kapitalit të “G. P. G. COMPANY”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të “BETA shpk”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 19.01.2019.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Changes
Address:

Seat:
Ura Vajgurore, Pashalli, Lagjia " Allvaxhias ", rruga për në Skrevan. Lejet minerare (Gurore), Shfrytëzimi i mineralit të gurit gëlqeror me nr. 969/1 dhe nr. 1816

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 09.04.2021
Dokumenta te ndryshem ne vite
Statuti dhe akti I themelimit
Deshmia e trashegimise 31.08.2016
Kontrata e shitjes 09.06.2001
Kontrate shitblerje kuotash 07.10.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 17.01.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 789 702,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 052 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 5 694,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 960 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 399 033,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 528 446,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 635 413,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 423 007,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 473 444,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -529 306,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -718 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 273 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 477 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:122 166 180,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:203 628 006,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:15 873 900,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:47 775 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:150 158 729,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:19 695 366,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:21 999 288,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:21 670 530,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 28 115 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 39 043 033,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 19 157 359,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 33 074 907,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 34 707 323,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli