Skip to content

BETA shpk
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-04-09 09:03:08
JSON

Tax Registration Number: J62904026N
Administrators: Gëzim Dani
Scope: Kryerja e të gjitha punimeve të ndërtimit, për objekte civile industriale turistike e bujqësore, instalimeve që kanë lidhje me to, restaurime, dhe prodhimi e tregtimi import eksport i materialeve të ndërtimit. Shfrytëzimin e mineraleve të grupit të katërt sipas ligjit mineral shqiptar si gur gëlqeror, argjil si dhe kryerjen e punimeve me lëndë plasëse. Përpunimi, prodhimi e tregtimi i produkteve gjysëm produkteve me karakter industrial bujqësor, blektorial.
Other Trade Names: 'BETA shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11.07.1995
District: Berat
Country: Shqipëri
Initial Capital: 31 276 000,00
Shares: 1
Parent Company: G.P.G COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J64324443V, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjia 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi. Ortaket e shoqerise jane: Paqsor Buzi (50%) dhe Gezim Dani (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Changes
Address:

Seat:
Berat, Ura Vajgurore, PASHALLI Lagjia " Allvaxhias ", rruga për në Skrevan. Lejet minerare (Gurore), Shfrytëzimi i mineralit të gurit gëlqeror me nr. 969/1 dhe nr. 1816

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 09.04.2021
Dokumenta te ndryshem ne vite
Statuti dhe akti I themelimit
Deshmia e trashegimise 31.08.2016
Kontrata e shitjes 09.06.2001
Kontrate shitblerje kuotash 07.10.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 17.01.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 960 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 399 033,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 528 446,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 635 413,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 423 007,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 473 444,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -529 306,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -718 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 273 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 477 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:47 775 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:150 158 729,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:19 695 366,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:21 999 288,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:21 670 530,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 28 115 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 39 043 033,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 19 157 359,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 33 074 907,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 34 707 323,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala