Skip to content

NDERTIM MONTIMI PATOS Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-16 11:35:08
JSON

Tax Registration Number: J63229454K
Administrators: Ellton Kollozi
Scope: Ndertim montime te veprave industriale, sociale kulturore, prodhim material ndertimi dhe konstruksione metalike, si dhe aktivitet tregtar. Grumbullim transport te te gjitha llojeve te mbetjeve urbane .
Other Trade Names: NDERTIM- MONTIMI PATOS
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 30/10/1995
District: Patos
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 90 250 000,00
Shares: 1 000
Child Company: Integrated Technology Waste Treatment Fier, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar me 30.10.2016, me NIPT L62205045F, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali", Pallati F&G, Ap.15, Kutia Postare 15 dhe me përfaqësues ligjor Loran Dusha. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 22.10.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Renato Allanjaku; Mimoza Kollozi; Ina Kollozi
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I.Sipas aktit te themelimit shoqeria anonime "Ndertim-Montim" Patos ishte prone e shtetit, perfaqesuar nga Ministri i Financave.

II.Sipas Urdherit Nr.2/4 date 26.10.1995 te aksionerit te vetem te shoqërisë eshte vendosur: Privatizimi nepermjet shitjes se 100% te aksioneve te" Ndermarja-Montim" Patos sh.a.

III.Me vendimin Nr.4 date 24.06.1996, Asambleja e Jashtezakonshme e shoqerise ka vendosur ndarjen pa likujdim mbi baze perqindje kapitali ne dy shoqeri. Shoqeria Anonime "Ndertim-Montime Peshkepi" Vlore sh.a, ne te cilen kaluan aksionet e tyre aksioneret: Alket Hanaj,Dedenik Dednikaj,Dervish Azizaj,Engjell Sherifi,Eqerem Mahmuti,Floreta Malaj,Florika Brahimaj,Gani Idrizi,Luan Maraj, Mihal Zota,Muhamet Tahiri,Myftar Xhelili,Pirro Mano,Roland Ahmeti,Selman Suko,Sherif Kakaci, Shpetim Kokoshi, Danush Isufi. Kapitali qe kaloi ne kete shoqeri eshte 1.830.000 leke me vlere nominale te aksionit 1000 leke. Te gjithe aksioneret e tjere ngelen ne shoqerine anonime "Ndertim Montim"Patos sh.a, e cila trashegoi edhe emrin e shoqerise se ndare "Ndertim-Montim" Patos. Ne shoqerine "Ndertim-Montime" Patos sh.a, pas ndarjes jane realizuar shitblerje te aksioneve te cilat jane rregjistruar ne Qendren e Rregjistrimit te Aksioneve. Pas ndryshimeve te mesiperme kjo asamble ne mbledhjen e saj te dates 01.09.2003 ne unanimitet vendosi:te beje ndryshime ne statutin e shoqerise ne nenin 3 , i cili ndryshon si me poshte: Kapitali themeltar i shoqerise anonime "Ndertim-Montim"Patos sh.a eshte 74.855.040 leke, i ndare ne aksione me vlere nominale 1000 leke sejcili te numeruara nga 1 deri ne 74855.

Changes
Address:

Seat:
Fier, Patos, Rruga Nacionale Fier-Patos, Km.7, Lagjja "Zona Industriale Transport", Ndertese private Nr.123

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.02.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 06.09.2010
Vendim per zmadhimin e kapitalit date 05.07.2011
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 07.07.2013
Deshmi Trashegimie date 13.02.2020
Kontrate shitje aksionesh date 31.01.2022
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 655 225,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 9 549 116,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 19 464 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 12 516 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 47 750 666,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 15 912 641,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 408 883,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 716 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 339 479,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 12 988 322,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 8 584 485,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 8 422 704,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 234 849,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:32 339 833,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:171 889 091,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:349 821 021,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:231 454 255,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:976 468 808,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:197 218 298,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 102 998 505,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 163 192 881,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 204 925 764,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 139 486 878,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 136 898 081,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 199 820 350,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani