Skip to content

"M U R A T I"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 09:57:12
JSON

Tax Registration Number: J66702413V
Administrators: Imer Murati
Scope: Ndertim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbim fasade, Ndertim rrugesh dhe urash si dheundertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim, Ndertim digash, galeri, tunele, damba. Ndertim vepra kullimi, ujitje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, Nyje betoni, Import eksport te artikujve te ndryshem si edhe skrap (mbeturina hekurishtesh). transporti dhe pune, traktore, fadroma te te gjitha llojeve, transportues, makina asfaltimi, makineri e paisje per nyje betoni. Ndertim pika karburanti dhe tregetim me pakice te nenprodukteve te naftes. Agjensi trasporti per udhetare dhe pasagjere, hoteleri, turizem. Tregtim me shumice dhe pakice, import eksport te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, kozmetike. Tregtim dhe shitje produkte artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike, xhama, mobilje, Tregtim produkte te gatshme dhe gjysem te gatshme me shumice dhe pakice, si edhe çdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie. Tregtim materiale elektrike, ndertimi, elektrike, hidraulike, matesa uji, inerte, pllaka trotuari, dhe te gjithe elementet e tjere qe kane te bejne me ndertimin.
Other Trade Names: "M U R A T I"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/04/1996
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 89 000 000,00
Shares: 49 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Me date 15.06.2013, u hartua Projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise “EURO-ALB” shpk, shoqeria e perthithur me shoqerine "M U R A T I" shpk, shoqeria perthithese. Duke filluar nga data 15.06.2013 deri ne perfundim te procedures se bashkimit shoqerite "M U R A T I" shpk dhe “EURO-ALB” shpk do te jene ne periudhe tranzitore.
Changes
Address:

Seat:
Bulqize, Rruga Ish Keshilli i Rrethit Bulqize, Lagjja e re, Banesa 775/1, Shkalla 1, Kati 4, Apartamenti 1

Address:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Irfan Tomini, Ndertese, Nr pasurie 2/728-ND, Zona Kadastrale 8260

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.04.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.08.2012
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 21.07.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 409 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 226 213,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 5 505 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 823 009,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 408 119,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 703 347,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 395 885,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 8 879 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 241 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 31 405 425,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 349 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:19 728 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:45 840 336,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:86 180 323,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:68 790 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:73 482 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:98 741 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:51 390 494,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:102 268 884,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 72 265 041,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 131 464 721,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 110 212 407,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli