Skip to content

B.M-Konstruksion
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-01 13:53:25
JSON

Tax Registration Number: J66703048R
Administrators: Mark Gjeka
Scope: Ndërtim, projektim dhe zbatim si projektues konstruktor, projektim tunelesh, zbatim punime dheu, sistemime tarracash, ndërtime civile, industriale, turistike, rikonstruksion godinash etj. Pastiçeri, Vinoteke. Import Eksport. Dhënie e objekteve me qira.
Other Trade Names: B.M-Konstruksion
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08.03.1996
District: Shkoder
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000 000,00
Shares: 1 000 000
Child Company: M"SHIJON, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11/01/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M16314002F, me adrese Shkoder, Rruga Gjohadol, Nr. 19, Lagjja 3, Shkoder, Nr.Pasurie 4/561-B7, Zona Kadastrale 8593, me administrator Augustina Demeter. B.M-Konstruksion shpk zoteron 20% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.07.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Shkoder, Rruga Bashaj, kontrata 14825/12 me Bashkine Shkoder
Shkoder, Rruga Gurakuqeve, nr pasurie 5/125, zona kadastrale 8593, Shkoder
Shkoder, Rruga Berdicej, nr 3 Shkoder, me nr pasurie 4/213, zona kadastrale 8593, godine banimi 4 kat+bodrum
Shkoder, Lagjja Perlat Rexhepi, Rruga Gjuhadol, Nr 78, zona kadastrale 8593, me nr pasurie 4/812, Bashkia Shkoder
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Zona Industriale, Rruga Filip Parruca, zona kadastrale 8593, nr. pasurie 14/147

Address:
Shkoder, AA 357 DP, Iveco, ngjyre e bardhe
Shkoder, AA 531 CX, Mercedes Benz, ngjyre e verdhe
Shkoder, AA 664 CI, NEW HOLLAND, ngjyre portokalli

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.07.2021
Akti i themelimit
Akt-shitje blerje kuotash 04.02.2002
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.08.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 20.02.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 337 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 560 460,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 010 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 401 715,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 747 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 5 031 539,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 21 045 612,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 21 147 487,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 297 593,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:24 652 379,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:30 916 703,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:26 552 435,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:17 990 046,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:43 903 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:40 995 968,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 73 370 091,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 121 734 110,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 72 547 150,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala