Skip to content

ERZENI/SH (Ish ARZENI) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-12-13 15:21:18
JSON

Tax Registration Number: J66902027T
Administrators: Artor Lesha
Scope: Prodhim dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i mobiljeve te gjitha llojeve per objekte banimi, objekte publike, te sistemit shkollor, administrativ, shendetesor, te biznesit, me baze druri dhe kombinime dru, metal, plastike, tekstil. Prodhimi dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i karrigeve metalike, karrigeve prej druri dhe te kombinuara, mobiljeve te buta. Prodhimi dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i dyerve me material drusor dhe metalik te brendshme, dyerve te blinduara, dyerve antipanik, dyerve special per sistemin shendetesor, institucione e biznese. Prodhimi dhe tregetimi I materialeve te ndertimit. Prodhimi dhe tregetimi brenda dhe jashte vendit me shumice dhe pakice i materialeve, aparaturave, paisje elektrike, agregateve dhe percjellesave elektrike te gjitha llojeve. Ndertimi i objekteve te banimit, objekteve administrative, shkollore, shendetesor, objekteve industrial dhe te biznesit. Import&eksport dhe tregetimi me shumice dhe pakice i prodhimeve industriale, prodhimeve ushqimore, produketeve bujqesore, artikujve elektroshtepiake dhe teknologjise se informacionit dhe komunikimit, materialeve ndertimi, plehrave kimike, materiale dhe artikuj te gjitha llojeve dhe pjese kembimit te tyre, sherbime servisi automjetesh, import eksport tregtimin me shumice i vajrave lubrifikante e karburanteve. Import & eksport, prodhimi dhe tregetimi, i pajisjeve dhe aparaturave spitalore. Transport per vehte.
Other Trade Names: ERZENI/SH
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/01/1995
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 35 585 000,00
Shares: 100
Child Company: Shoqeria Koncesionare Tirana 4, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/10/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02219001K, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3, me administrator Elti Fusha. ERZENI/SH zotëron 10.16% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.04.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Shkoder, AA 168 BY, Furgon, Benz Sprinter
2. Shkoder, SH 6982 D, Kamion, Man, ngjyre blu
3. Shkoder, Kamion IVECO AB435IO
4. Shkoder, Kamion Mercedes Benz AA067OB
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkodër-Tirane, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591

Address:
1. Tirane, Rruga Jordan Misja, Pallati Nr I, Hyrja V, (Per reklamim)
2. Tirane, Autostrada Tirane-Durres, nr pasurie 78/25, zona kadastrale 2105
3. Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, Rruga Ferit Xhajko, perballe restorant Durresi, Zona Kadastrale nr.8360 (Per reklamim)
4. Tirane, Kashar, Katund i Ri, Rruga Dardania, miratuar me Leje Ndertimi Nr. Prot. P24422/7 dhe Vendim Nr. P-24422/5 Ndertim objekti "Objekt industrial per prodhim mobilje"
5. Tirane, Ne kryqezimin e Rruges Ismail Qemali dhe Rruga 4 Shkurti, Pallat 9 katesh, nr pasurie 3/99, zona kadastrale 8270
6. Shkoder, Berdice, Rruga e Tiranes, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591
7. Shkoder, Rruga Qemal Draçini, prane bankes UBA
8. Shkoder, Rruga Zona Industriale, Magazina me Nr.Pasurie 11/116, Zona Kadastrale 8592
9. Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga e Tiranes, godine 2 kateshe, kati II-te, nr pasurie 17/872, zona kadastrale 8591
10. Durres, Rruga “Inxhinier Bajram Guri” fshati Kertushaj, Njesia Administrative Ishem, Bashkia Durres

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.03.2022
Akti i themelimit
Raporti per shtimin e kapitalit 27.12.2009
Kontrate dhurimi kuotash 18.05.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 511 683 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 147 505 378,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 51 642 511,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 291 652 812,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 83 463 045,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 67 867 450,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 111 396 980,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 131 161 140,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 340 930 148,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 87 976 546,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 11 319 185,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 27 955 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 202 042 427,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 213 378 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:626 380 391,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 018 243 798,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:651 164 782,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:548 493 426,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:640 484 258,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:914 057 490,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 312 835 550,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 506 573 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 196 818 496,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 279 142 535,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli