Skip to content

ERALD
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-17 14:07:40
JSON

Tax Registration Number: J74517205P
Administrators: Arta Ulliri
Scope: Prodhim dhe tregtim, mobilje të ndryshme, me bazë druri dhe materialeve ndihmëse, prej metali, kombinime dru metal, dyer, dritare prej druri dhe metali, plastikë, veshje, konfeksione, elektroshtepiake, bujqësore, blegtorale, ushqimore, materiale ndërtimi, lëndë drusore, hidrosanitare, përpunim të lëndëve drusore si mobilieri, të të gjitha llojeve për objekte banimi, objekte publike, të sistemit shkollor, administrativ, shëndetsor, punime artistike, makineri dhe pjesë kembimi, vegla auto, pjesëve të këmbimit për automjete dhe makineri, bimëve mjekësore, materialeve elektrike, hidrosanitare, vegla dhe paisje të ndryshme pune, materialeve elektronike, servis, parking, transport te mallrave dhe të udhëtareve, argjendari, tregtim argjendari, bizhuteri, kozmetike, fruta zarzavate, plehra kimike, agjensi transporti taksi, turizëm, prodhime druri, përpunim të drurit si dhe tregtim te artikujve te prodhuar me dru dhe materiale ndihmëse të drurit, përpunim te metalit, tregtim te artikujve te prodhuara prej metali dhe grumbullim e përpunim të hekurishteve, transport per vehte dhe te tretë. Importimin dhe tregtimin e linjave teknologjike për industrinë ushqimore, të përpunimit të materialeve drusore dhe ato të hidrokarbureve, të përpunimit të lëkurës dhe veshmbathjeve, të aparaturave në fushën e shëndetit dhe trajtimit të medikamenteve mjekësore. Importimin dhe tregtimin e materialeve për përdorim mjekësor si dhe të paisjeve dhe aparaturave për të njëjtin qëllim. Prodhim dyshekësh të përmasave të ndryshme dhe pjesëve ne shërbim te tyre, materiale të imta (çarçafë, batanije, jastëk, rroba pune), rrobaqepësi dhe paisje te tjera te lidhura me to, tregtim me shumicë dhe pakicë të tyre, import-export. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale ne fushën e teknologjisë së informacionit: institucioneve publike dhe private, organizatave, SME-ve. Aktivitet në fushën e turizmit, hapje hotelesh, bar-kafe, restorante etj. Shërbim në fushën publike. Shërbime të ndryshme komunale, publike, riparim objektesh dhe shërbime menaxhimi në fushën e shërbimeve publike. Tregtim të paisjeve dhe materialeve të ndryshme të sigurisë personale dhe kolektive”.
Other Trade Names: ERALD
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/10/1997
District: Kruje
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 35 900 000,00
Shares: 35 900
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: 1. Durres, Nikel, Qereke Furgon tip Mercedes Benz me targe AA 538 OO

2. Durres, Nikel, Qereke Kamion tip Benz me targe AA 429 KF

3. Durres, Nikel, Qereke, Kamion tip Benz KR 7081 A

4. Durres, Nikel, Qereke, Kamion tip Benz AA 961 HU

5. Durres, Nikel, Qereke Kamion tip Daimler Chrysler me targe AA 723 OO
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Durres, Nikel, Qereke, rruga Nacionale Tirane – Fushe Kruje, km 13, ndertese private 1 kateshe, zona kadastrale 3096, me nr.pasurie 97/30.

Address:
1. Durres, Nikel, Fshati Qereke, ndertese private 1 kateshe, magazine, zona kadastrale 3096, me nr. pasurie 88/3.
2. Durres, Nikel, Rruga nacionale Tirane - Fushe - Kruje, km.13, ndertese private, 1 kateshe, zona kadastrale nr. 3096, me numer pasurie 97/30

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje date 05.04.2016
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 18.07.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 24 023 805,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 527 029,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 898 991,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 9 742 668,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 959 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 5 908 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 665 218,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 354 353,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 650 793,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:321 885 055,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:293 879 142,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:154 374 503,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:180 733 809,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:228 637 147,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:195 058 468,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 304 215 949,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 120 791 103,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 108 646 379,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja