Skip to content

SPHAERA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-27 09:32:21
JSON

Tax Registration Number: J81809003U
Administrators: Ajkid Topore
Scope: Projektime, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve te ndertimit. Sherbime konsulence ne fushen e ndertimit, planifikimit urban, palanifikimit te pejsazhit, vleresime mjedisore, pasurive te paluajteshme, gjeodezike, beshmerise etj. Kerkon, analizon dhe perzgjedh personelin tekniko-administrativ. Konsulence juridike me kontraktore te huaj. Kontroll dhe asistence ne pergatitjen e projekteve. Pergatitje dhe vleresim te dokumentacionit te tenderave.
Other Trade Names: SPHAERA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/02/1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Child Company: “AFL”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar koncesionare për “Projektimin, ndertimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier”, e themeluar me date 18/01/2023 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M31409051C, me adrese aktuale ne Tirane Rruga "Murat Toptani" nr.3-Tirane, me administrator Avni Sinakoli. “SPHAERA” zotëron 0.5% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.02.2024)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Qazim Vathi 106

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash 03.04.2015
Kontrate dhurimi kuotash date 25.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 607 729,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 9 709 701,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 678 377,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 135 186,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -11 500 719,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 943 267,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 6 213 559,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 10 464 143,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 11 826 777,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 23 929 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 088 068,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:14 754 379,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:51 226 062,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:6 565 899,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:12 808 537,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:18 992 559,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:76 736 268,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:58 445 480,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:85 145 638,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 63 057 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 138 098 269,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 113 745 051,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli