Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ajkid Topore
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

SPHAERA

J81809003U
(Projektime, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve te ndertimit. Sherbime konsulence ne fushen e ndertimit, planifikimit urban, palanifikimit te pejsazhit, vleresime mjedisore, pasurive te paluajteshme, gjeodezike)

Tiranë 10464143 ALL

DIS (design intelligent solutions)

L81311008L
(Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe minierat, per fushen inxhinierike e mekanike, sonda dhe pajisje te cdo lloj per punimet shpimeve e kerkimeve)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni