Skip to content

FJORTES 
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-02 13:45:43
JSON

Tax Registration Number: J97426201K
Administrators: Silvana Sadiraj
Scope: Tregtim me pakice te karburanteve dhe gazit.Dhenie me qira e objekteve, ndertime te ndryshme.
Other Trade Names: FJORTES
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19.10.1999
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 47 382 830,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: Sipas Urdherit te lëshuar date 28.12.2018, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “FJORTES” sh.p.k, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

Sipas Urdherit te lëshuar date 29.01.2019, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “FJORTES” sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Vlore, Lagjja Osman Haxhiu, Rruga" Demokracia", Objekt nr.1 Zona kadastrale nr.8605

Address:
Vlore, Autostrada 100 Vjetori Pavaresise, Vlore-Levan, Kilometri 13, Autogrille, Hotel 4 kate, lavazho dhe pike furnizimi, Zona kadastrale 2689
Vlore, Lagjja 24 Maji, Rruga” Enver Jaho”, pranë Stacionit të Trenit , Godina Nr.1
Vlore, Autostrada 100 Vjetori Pavaresise, Levan-Vlore, kilometri 13, Autogrille, Hotel 4 kate, lavazho dhe pike furnizmi, Zona kadastrale 2689

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.10.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 02.11.2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 20.08.2015
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 10 173 504,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 624 182,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 758 922,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 11 467 197,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 16 990 462,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 21 297 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 14 374 141,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 16 724 453,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 784 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 7 177 254,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 287 315,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 1 242 662,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:254 313 411,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:371 521 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:271 312 877,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:299 830 827,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:368 460 777,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:263 029 720,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 131 653 161,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 127 419 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 105 559 294,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 110 445 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 29 875 195,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 22 063 322,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani