Skip to content

ALB-KON Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 08:30:00
JSON

Tax Registration Number: K06626411C
Administrators: Rruzhdi Konesha
Scope: Pasuri e perpunim te mineralit te kromit, prodhim koncetrati, shpime nentokesore.Import eksport te blloqeve te betonit, duhan cigare, mallra ushqimore, bujqesore, bime mjekesore , tekstile etj.Kabllo elektrik telefonik .Punime dheu, ndertime civile, ndertime rruge, hekurudhore, vepra arti, ndertime detare, punime restaurime, karpenterie, montime teknologjike, topogjeodezike. Prodhimi dhe tregtimi i energjise elektrike. Transporti i mallrave brenda dhe jashte vendit.Transporti i udhetareve brenda dhe jashte vendit.Agjensi doganore, udhetimi dhe spedicioni, autoshkolle. Blerja, grumbullimi, çmontim, demontim, evadimi eksportim te te gjithe llojeve te skrapeve te dala nga makinerit e paisjet e ndryshme civile dhe ushtarake. Blerja dhe tregtimi, magazinimi ruatja e lendeve plasese per perdorim civil. Sherbimi i sigurise dhe i rojeve civile.Sherbime auditimi e konatabiliteti
Other Trade Names: ALB-KON
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/02/1999
District: Bulqizë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: MUHURR ENERGY eshte nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L37123701M, me adrese Diber, Muhurr, Diber, me administrator Atli Doda. ALB-KON zoteron 10% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Diber, Bulqize, Lagjja e Re

Website:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.05.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash kapitali 04.02.2013
Kontrate shitje kuotash kapitali 05.07.2012
Kontrate shitje kuotash 11.10.2007
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 975 704,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 472 461,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 353 808,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 630 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 452 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 535 609,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 013 189,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 104 092,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 060 803,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:45 796 308,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:57 726 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:23 375 323,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:48 561 832,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:21 347 445,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:9 849 204,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 17 813 333,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 13 471 143,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala