Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Munir Konesha
Rezultate gjithsej: 2

ALB-KON

K06626411C
(Pasuri e perpunim te mineralit te kromit, prodhim koncetrati, shpime nentokesore.Import eksport te blloqeve te betonit, duhan cigare, mallra ushqimore, bujqesore, bime mjekesore , tekstile etj.Kabllo elektrik t)

Bulqizë 535609 ALL

2AF ALBANIA GROUP (ish "2AF COMPANI")

L32005501M
(Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike, elektrike, elektronike, pajisje hidrosanitare, etj. Prodhim materialesh ndertimi , pjese dhe makineri qe lidhen me to, etj Prodhim dhe shi)

Bulqize 782133 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni