Skip to content

Shendelli
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-03 13:35:28
JSON

Tax Registration Number: K07924803N
Administrators: Yzedin Bozhaj
Scope: Ndërtimit, studimit, projektimit, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione, vepra betonarmeje të veçanta portuale, rrugore, hekurudhore e aeroportuale, vepra arti rrugore, hekurudhore, hidraulike, tunele të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, instalime dhe montimi i makinerive ngritse dhe transportuese, mirëmbajtje dhe shërbime të sistemit komunal, studime e projektime urbanistike, prodhim dhe shitje të materialeve të ndërtimit me shumicë e pakicë eksport-import, mirëmbajtje rutinë rrugësh e objekte të ndryshme ndërtimi etj. Tregtim mallrash të ndryshme ushqimore, industriale, produkte bujqësore dhe blegtorale, bimë medicinale, elektrike, elektromekanike, elektromjekësore, elektroshtëpiake, hidrosanitare, makina e makineri, pjesë këmbimi, agregate, materiale ndërtimi, materiale inerte me shumicë e pakicë, eksport-import, shërbime servis makinash, lavazho e parkim, transporte të ndryshme rrugore mallrash e udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, shërbime Bar-Restorant-hoteleri etj. Vlerësimi i pasurive të paluajtshme. Tregtim me shumicë dhe pakicë pajisje e mjete kancelarie. Shërbime të ndryshme qendër estetike. Tregtim dhe montim të pajisjeve dhe aksesorëve për ambjentet frigoriferike. Ndërtim sera diellore, tregtim dhe kompletim të pajisjeve dhe aksesorëve për to. Shërbime konsulencë teknike, ligjore e financiare. Vlerësim mjedisore. Ekspertizë teknike dhe teknologjike. Shit- blerje, Import Eksport të linjave makinerive dhe pajisjeve teknilogjike bujqësore, blegtorie, agropërpunimit, asete fizike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit. Grumbullimin dhe transportin e mbetjeve inerte të ngurta.
Other Trade Names: Shendelli
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/10/1999
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 2 700 000,00
Shares: 100
Child Company: I. ABEL ENERGY ALBANIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 25.05.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11818003P , me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ismail Qemali,Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap 10, me administrator Albert Bozhaj. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi me 40% te kapitalit; shoqeria Shendelli dhe shoqeria B93 II me 20% te kapitalit secili; Akil Doçi me 20% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022)

II. BRADOSHNICE HEC 20, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 28.12.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M09831601A , me adrese Kukes, BAJRAM CURRI, Lagjja Dardania, Rruga Ram Sadria, ZK. 1347, objekti privat kati i pare Nr. pusurie 8/200, me administrator Kujtim Byberi. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi me 10% te kapitalit; shoqeria Shendelli me 50% te kapitalit dhe shoqeria HALILI 1 me 40% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022)

III. Curraj Energy21, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12.04.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M19026601V , me adrese Kukes, Lekbibaj, Curraj i Eperm, Bajram Curri, me administrator Aurel Byberi. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi me 33% te kapitalit; Shpëtim Liçaj me 33% te kapitalit dhe shoqeria Shendelli me 33% te kapitalit . (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022)

IV. KËLCYRA 2020, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23.11.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02324013P , me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Pjeter Bogdani, Pall. 13, Kati 1, me administrator Aurel Byberi. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi me 50% te kapitalit; shoqeria Shendelli me 25% te kapitalit dhe shoqeria B93 II me 25% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Fier, Mjeti me targe AA 041 JB;
2) Fier, Mjeti me targe AA 719 EB
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lagjja"Kastrioti", rruga "Andon Profka", 2 kullat Fier.

Address:
Fier, Dermenas HAMIL Godine ne fshatin Hamil, Rruga Fier- Hamil km 4, Zona kadastrale 1928, Pasuria 269/38.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 06.01.2005
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 661 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 905 419,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 716 396,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 15 166 442,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 749 560,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 32 401 880,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 28 866 770,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 701 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 709 580,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 8 031 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 4 420 055,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:280 246 670,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:206 357 921,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:326 679 825,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:277 631 452,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:179 471 601,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:85 536 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 72 875 891,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 78 045 683,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 21 793 420,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 74 612 671,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 32 722 931,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja