Skip to content

Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000) Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-11 10:08:01
JSON

Tax Registration Number: K11519006K
Administrators: Ismail Meço
Scope: Ndërtime civile, industriale, turistike, dhe kompletimi i instalimeve të nevojshme për to. Rikonstruksione godinash civile, ekonomike, veshje fasadash. Ndërtim rrugësh, vepra arti, ujësjellës e kanalizime. Nyje prodhimi për inerte, beton dhe element të parafabrikuar. Aktivitet minerar dhe punime me lëndë plasëse të përdorimit civil. Punime e shërbime komunale, gjeodezike-inxhinierike dhe të mirëmbajtjes. Import-eksport me shumicë e pakicë. Ndërtime të impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, hidrocentrale, diga dhe tunele hidroteknike. Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike. Bar - kafe, hoteleri, guide turistike, resorte turistike. Grumbullim dhe transport mbetjesh inerte, menaxhim mbetjesh jo te rrezikshme
Other Trade Names: Edonil Konstruksion, Arc Hotel
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/12/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 228 000 000,00
Shares: 2
Child Company: SNOW ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/04/2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L06614401F, me adrese ne Diber, Martanesh, KRASTE, Ndertese 1 kateshe prane zyrave te Komunes Kraste, me administrator Ismail Meço. Edonil Konstruksion zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.05.2022)

STRAVAJ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24/05/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11823001A, me adrese ne Elbasan, Librazhd, Fshati Shqiponje, Ndertesa e Godines se H/C "Stavraj", Zona Kadastrale Nr. 34/6, me administrator Ymer Dashi. Edonil Konstruksion zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Autovinç tip Liaz Famba me targë AA 114 IG
Tirane, Automjeti kamion tip Benz me targë AA 447 AI
Tirane, Kamionçinë tip Iveco me targë AA 684 EM
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Mihal Popi, Pallati Nr. 4, Kati I

Address:
Tirane, Njësia Administrative nr.10, Rruga "Myslym Shyri", zonë kadastrale 8250.
Tirane, Njesia Administrative Nr.10, Bulevardi Gjergj Fishta, Zona Kadastrale Nr.8380, Nr.Pasurie 7/445,7/450, 7/451,7/452,7/453, 7/454,7/455 ish ekspozita;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate kalimi kuotash ne zoterim pasive date 30.11.2010
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 15.04.2011
Revokim kontrate date 11.03.2013
Kontrate shitje kuotash kapitali date 28.05.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 10.09.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit date 30.06.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 229 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 326 524,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 885 964,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 11 872 705,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 747 804,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 8 300 001,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 11 517 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 928 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 572 614,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:188 932 581,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:19 550 676,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:34 462 034,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:79 680 850,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:113 190 087,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:122 083 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 231 523 151,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 194 576 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 201 223 875,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala