Skip to content

ILMA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-07 07:47:44
JSON

Tax Registration Number: K21912001R
Administrators: Tefide Aliaj
Scope: Import eksport të mallrave industrial, makinerive, pajisjeve e impianteve të ndryshme, farmaceutik dhe stomatologjik, industrial, bujqësor, ushqimore etj. Zhvillimin e aktivitetit të turizmit, transportit. Blerje të pasurive të luajtshme e të paluajtshme në interesa të shoqërisë. Tregtim, montim, mirëmbajtje dhe riparim i aparaturave e pajisjeve të ndryshme mjekësore të reja e të përdorura dhe refurbished, hapje depo farmaceutike, farmacie, spitale jo publike, laboratorë mjekësore, suplemente dhe produkte bimore si dhe furnizimi me pjese këmbimi, material konsumi, kite, reagjent dhe solucione të ndryshme, kimikate industrial.
Other Trade Names: ILMA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30/01/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, Automjet tip Caddy Van 1.6TDI me targa AA827DK

Tirane, Automjeti FORD me Targë AA 411 XC

Tirane, Automjet Volkswagen Caddy Maxi me targa AB519CJ

Tirane, Automjet tip Caddy me targe AA 908 FE

Tirane, Automjet VOLKSWAGEN CADDY me targe AA784BX

Tirane, Automjet tip Caddy me targe AA 605 EM

Tirane, Automjet Tip Golf me Targë AA 992 TH

Tirane, Automjet Caddy me targe AA 479 GB

Tirane, Automjet Mercedes Benz Sprinter me targa AA820CV

Tirane, Automjet tip Caddy me targe AA 286 JI

Tirane, Automjet VOLKSWAGEN CADDY me targe AA673ZV

Tirane, Automjeti FORD me Targë AA 598 UA

Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr 3, Rruga Xhanfize Keko , Pallati AIA , Kati -1, Prane Ish Profarma

Address:
Tirane, Rruga "Qemal Stafa", zona kadastrale 8140

Tirane, Kashar, Autostrada Tirana-Durres, Km 7, Rruga Dytesore Tirana Industrial Park, Kapanoni 25

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 13.09.2005
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 14.07.2007
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 01.09.2009
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 05.09.2011
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 26.11.2013
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 07.07.2015
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 19.07.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 19.08.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 01.08.2018
Vendim i Ortakut te Vetem, Zvogelim Kapitali date 15.05.2019
Kontrate Shitje Kuotash date 26.12.2019
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 24.09.2020
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 03.09.2021
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 196 560 745,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 155 568 560,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 107 457 260,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 94 327 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 72 486 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 41 092 760,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 42 311 213,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 28 214 538,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 51 274 057,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 60 549 023,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 584 841 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 162 747 156,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 852 542 218,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 579 376 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 284 170 395,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 126 171 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:805 772 667,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 840 145 508,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 014 655 452,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 835 093 691,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja