Skip to content

O.E.S DISTRIMED (Ish O.E.S)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-24 10:32:26
JSON

Tax Registration Number: K31520054N
Administrators: Orjada Jaho, Ermal Rizaj
Scope: Import-eksport, tregtim te pajisjeve dhe materialeve me perdorim mjeksesor, laboratorik, parafamaceutik, farmaceutik, implante mjekesore aktive dhe jo aktive, kite reagente dhe materiale konsumi mjekesor dhe laboratorik, pajisje laboratorike, analitike, diagnostike e kerkimore, pajisje spitalore, mjekesore, elektromjekesore, fizioterapike, elektronike, te ndryshme, pajisje dhe kabinete dentare si dhe materiale konsumi dentar, shitja e tyre me shumice dhe pakice, instalimi, sherbimi, mirembajtja dhe servisi i tyre. Hapje depo farmaceutike, farmaci, klinika mjekesore, laboratore analizash, spitale, depo veterinare, ..etj. Tregtim te artikujve te ndryshem industriale, veterinar, bujqesor, ushqimor, kancelari, materiale per perdorim ne fushen e shendetsise, admninistrim dhe menaxhim spitalesh. Projektim, furnizim, instalim dhe mirembajtje per pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror dhe aeroportuale, pajisje dhe sisteme te kontrollit te aksesit te vezhgimit te mbikeqyrjes se alarmit dhe shuarjes se zjarrit, sisteme te telekomunikacionit dhe aplikime software, furnizim dhe instalim i pajisjeve dhe materialeve ushtarake dhe mallrave per perdorim te dyfishte, material dhe sisteme mbrojtje aktive nga mbitensionet, kushtet atmosferike, sizmike etj.
Other Trade Names: O.E.S DISTRIMED
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13.03.2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 423 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull/Femër
Assets: 1) Tirane, Makina me targe AA 526 SL
2) Tirane, Makina me targe AA 118 SM
3) Tirane, TR 1378 N
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Raport mbi rritjen e kapitalit 06.06.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 03.12.2018
Vendim i asamblese se ortakeve 20.11.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.06.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 02.12.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 13.05.2019
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 179 649 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 117 767 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 124 371 574,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 101 078 399,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 92 618 617,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 62 564 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 55 534 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 58 420 127,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:751 469 226,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:584 875 471,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:688 993 973,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:480 437 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:458 621 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 346 324 968,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 263 200 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 256 114 677,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala