Skip to content

MALIDO Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-04-28 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: K38707048Q
Administrators: Petrit Preçi
Scope: Investime në fushën e hidroenergjetikes, import eksport, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm, projektim ndërtim e mirëmbajtje të veprave industriale; bar, restorant, hoteleri. Transport mallrash e udhëtaresh brenda dhe jashtë vendit, për vete dhe për të tretë. Shoqëria mund të realizoje çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, akt-marrëveshje me pale të treta brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ka të drejte të përdore markën e vet tregtare, të beje marketingun e prodhimeve dhe shërbimeve të saj si në vend ashtu dhe jashtë tij.
Other Trade Names: MALIDO
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 12.02.1995
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
ZEJMEN Lagjja Sera, Rruga kryesore, zyre ne zonen kadastrale nr.3901, numri i pasurise 88/8, Kati I-re

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information