Skip to content

D& C PARTNERS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 08:28:13
JSON

Tax Registration Number: K41531001K
Administrators: Edison Drishti
Scope: Zyrë projektimi. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi, duke përfshirë hartimin e planeve vendore rregulluese dhe studimet pjesore urbanistike. Hartimin e raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), kryerjen e Auditimit Mjedisor, Hartimin e ekspertizave për probleme Mjedisore dhe Vlerësimin e Raporteve të VNM-së si edhe rezultatet e një Auditimi. Inspektim dhe Auditim të Sigurisë Rrugore.
Other Trade Names: D& C PARTNERS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/05/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Number of Employees: 9
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pallati Hodaj, Shkalla A, Kati 4.

Website:
https://www.dandcpartners.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2021
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit (2018)
Kontrate shitje kuotash 08.03.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 845 868,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 7 378 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 566 034,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 148 935,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 117 450,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 24 734 321,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 18 611 284,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 275 973,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 78 951,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 14 050 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:24 892 604,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:37 090 494,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:21 842 053,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:16 328 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:16 319 701,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:42 759 961,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:37 951 131,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 539 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 6 004 265,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 19 766 839,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja