Skip to content

KLAJGER KONSTRUKSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 10:22:45
JSON

Tax Registration Number: K51423028P
Administrators: Sadik Lumi
Scope: Veprimtari ne fushen e ndertimit. Rikonstruksione godina civile e ekonomike, veshje fasadash etj. Projektim Interiere, projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta. Shfrytezim guroresh, import eksport me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial, bujqesor, blegtoral, ushqimor. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te tretet. Studime gjeologjike, minerare, hidrogjeologjike e sizmike. Studim fushor per krijimin i sistemit te informacionit per token bujqesore. Ushtrimin e veprimtarise private ne fushen e Projektimit, mbikeqyrjes, zbatimit dhe kolaudimit te punimeve te objekteve civile ekonomike industrial e turistike.
Other Trade Names: KLAJGER KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/10/2004
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 161 210 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga "Bardhok Biba", Pallati "Ed Konstruksion", nr.i pasurise 6/377+1-10, Njesia Administrative Nr.9, zona 9/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Raporti i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit (qershor, 2008)
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 17.06.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 06.07.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.07.2013
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 26.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 16 622 141,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 78 795 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 37 118 879,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 64 894 216,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 50 081 854,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 21 804 477,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 28 190 144,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 560 267,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 429 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 14 074 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 823 975,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:454 972 286,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:743 317 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:283 927 014,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:312 784 961,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:271 791 539,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:255 216 316,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:177 764 613,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:90 174 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 118 193 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 199 078 206,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 82 794 854,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli