Skip to content

KLODIODA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-28 08:47:45
JSON

Tax Registration Number: K51813002H
Administrators: Ylli Karapici
Scope: Studim, projektim, supervizion, kolaudim të objekteve në fushën e ndërtimit dhe infrastrukturës si dhe punime gjeodezie, konsulencë juridike & teknike për investitorë ose sipërmarrës të huaj ose vendas. Investim, ndërtim dhe administrim në fushën e hotelerisë, turizmit dhe ndërtimit. Investim dhe aktivitet tregtar në bare, restorante dhe njësi tregtare të çdo lloj artikulli. Import - eksport të artikujve të të gjitha llojeve. Dhënie ose marrje objektesh, aktivitetesh, trojesh, tokash bujqësore, pyje, kullota, me qira ose në administrim.
Other Trade Names: KLODIODA shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/05/2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 49 000 000,00
Shares: 100
Child Company: “AFL”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar koncesionare për “Projektimin, ndertimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier”, e themeluar me date 18/01/2023 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M31409051C, me adrese aktuale ne Tirane Rruga "Murat Toptani" nr.3-Tirane, me administrator Avni Sinakoli. “KLODIODA” zotëron 0.8% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.02.2024)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, Nr. 118, kati 3, Zyra Nr 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.07.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 10.12.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 10 671 554,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 46 149 882,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 39 690 546,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 128 945,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 652 379,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 183 520,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 27 500 821,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 24 050 690,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 58 255 760,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 57 638 442,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 437 436,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:35 502 585,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:66 206 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:59 072 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:46 166 409,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:22 095 350,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:71 638 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:75 891 676,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:71 468 887,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 85 575 700,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 121 292 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 53 651 878,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli