Skip to content

Rinia-04
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-10-16 09:27:29
JSON

Tax Registration Number: K52622408F
Administrators: Juljan Morina
Scope: Germime dheu me punime eventuale muratore e beton armeprishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim material ndertimi, elemente betoni, ndertime civile dhe ekonomike, industriale, turistike, ndertim banesa me skelet mbi 8 kate, ndertime rrugore, autostrade. Import eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve ushqimore, fruta perime, industriale, paisje hidrosanitare, konfeksione, tregti me pakice te karburanteve e vajrave lubrifikate, tregti e prerje xhamash.Sherbime hotelerie, bar, restorante.Dhenien e ambjente me qira per treg ambulant. Sherbime hotelerie, bar, restorante, pishine.
Other Trade Names: RINIA-04
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.09.2004
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Child Company: "DRYMADES DREAM", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 06.06.2017, me NIPT L76812205F , me seli qendrore ne Vlore, Himare, Dhermi, Zona Kadastrale Nr.1739, Pasuria Nr.198 dhe me perfaqesues ligjor Juljan Morina. (Sipas ekstraktit historik te shoqerise)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: Me date 08.09.2014 sipas Urdherit te vendosur nga shoqeria permbarimore eshte urdheruar: masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “Rinia-04” sh.p.k.
Me date 25.11.2015 sipas Urdherit te vendosur nga shoqeria permbarimore eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “Rinia-04” sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lagjja Kastriot, Pallati prane Vefes, Kati 1

Address:
Vlore, Radhime, Vlore, Pasuria ne Zonen Kadastrale 3140, Nr. Pasurie 27/3/2, Nr. Pasurie 27/3/3 dhe 27/3/4; Vlore, Potam, Himarë, Vlorë, Objekt në Zonën Kadastrale 1952, Pasuria Nr.Hip. 3414, Dt.08/11/1996, Nr.Hip. 3285 Dt.01/11/1996; Fier Lagjja Kastrioti, rruga "Andon Profka", godina ish "Vefa", kati i pare; Durres , Rrashbull, Lagjja 13, Plazhi Golem, Pallati 8-katesh, Z.Kadastrale Nr.8518, Nr.Pasurie 59/101-N5; Vlore , Himare, Dhermi, Rezidenze Hoteleri 3 Kate dhe 2 Kate Nentoke, Zona Kadastrale 1739, Nr Pasurie 68/4/2-B

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.10.2020
Statuti I Shoqerise
Vendimi i Gjykates date 07.02.2005
Financial Documents: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 47 837 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 33 906 057,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 39 845 111,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 32 157 830,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 66 696 455,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 21 138 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 096 011,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 19 596 916,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:294 721 558,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:332 496 641,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:290 687 824,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:397 951 953,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:449 692 754,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 301 984 496,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 129 442 077,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 132 418 508,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : L.Kanani