Skip to content

Palma Construction
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-01-04 14:55:00
JSON

Tax Registration Number: K66607001U
Administrators: Vahide Gruda
Scope: Studio projektimi, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh. Vleresim pasurie
Other Trade Names: PALMA CONSTRUCTION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.10.2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 5 800 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Bajram Curri, Godina Agimi, Hyrja 5, Apartamenti 85

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.01.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi te kuotave te kapitalit 25.04.2012
Kontrate shitje kuotash 26.01.2007
Kontrate dhurimi te kuotave te kapitalit 10.11.2007
Kontrate dhurimi e kuotave te kapitalit 17.10.2007
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.11.2010
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 610 932,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 875 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 951 347,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 515 196,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 818 831,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -148 693,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 050 795,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:14 510 618,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:5 669 557,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 9 052 852,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 8 209 825,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 10 667 302,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala