Skip to content

T B S 96 SHPK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-06 11:12:05
JSON

Tax Registration Number: K71407001F
Administrators: Artan Xhori
Scope: Import - Eksport dhe tregtim mallrash e pajisjesh me shumice dhe pakice konform legjislacionit ne fuqi i: pajisjeve dhe gjithe aksesoreve te tyre, elektonike, elektrike, radio-televizive, telekomunikacionit dhe jo vetem, duke ofruar: projektim, furnizim, instalim, mirembajtje, sherbime te ndryshme dhe trajnime mbi perdorimin e ketyre pajisjeve, nga punonjes te certifikuar.Pajisje, aparatura, diagnostike e kerkimore materiale mjeksore dhe laboratorike, sisteme dhe impiante spitalore, kiteve dhe reagenteve, elektromjekesore, fizioterapike, aksesoreve te nevojshem si dhe dhenien ne perdorim me qera te tyre etj. Pajisje, aparatura, makineri, impiante, materiale dhe artikuj per perdorime te ndryshme (kerkimor-shkencor, mesimor, testuesdiagnostikues, publik, komunal, industrial, shtepiak, etj). Tregtimi i barnave, suplementeve dhe produkteve kozmetike. Instalimi, riparimi, mirembajtja dhe trajnime mbi perdorimin e pajisjeve per te cilat nevojitet certifikim i vecante njohurie i konfirmuar nga institucionet perkatese kombetare dhe nderkombetare. Realizimi i projektimit, instalimit, kolaudimit te rrjeteve kompjuterike, informatike dhe mirembajtjen e tyre. Shitja e blerja e pajisjeve IT te teknologjise se informacionit te tilla si kompjutera, laptope, server,etj. Krijimi i linjave per montimin e kompjuterave dhe studiove dixhitale. Sigurimi i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e pajisjeve te tilla dhe realizimi i sherbimit te mirembajtjes, garancise e te riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit te sistemeve elektronike te sigurise kibernetike, elektrike dhe te sigurise se ndertesave. Implementim i sistemeve dhe programeve informatike (software-ve), mirembajtje sistemesh dhe programesh informatike, asistence dhe konsulence per pergatitjen e programeve informatike (software-ve); si dhe çdo aktivitet tregtar qe nuk ndalohet me ligj.
Other Trade Names: T B S 96 SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24.03.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Thanas Ziko, Nr. 86/1

Address:
Tiranë, Rruga "Qemal Stafa", Pallati 120, Kati XII/C

Website:
https://tbs96.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 05.06.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 118 981 047,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 116 432 391,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 99 726 497,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 65 603 854,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 47 608 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 74 302 309,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 22 722 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 30 301 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 21 402 626,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 26 660 819,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:289 535 119,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:587 338 338,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:301 859 210,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:301 859 210,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:375 419 573,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 318 105 644,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 163 412 582,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 197 227 094,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 111 033 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 170 271 726,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala