Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Artan Xhori
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

PRONET

K31521002N
(Shërbime publike në fushën e internetit, telekomunikacionit, teleinformatikës, informatikës, import-eksport të paisjeve dhe pjesëve elektronike dhe informatike, linjave dhe makinerive, veprimtaria e ndë)

Tiranë 3216010 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasa)

Tiranë 27696326 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

T B S 96 SHPK

K71407001F
(Import - Eksport dhe tregtim mallrash e pajisjesh me shumice dhe pakice konform legjislacionit ne fuqi i: pajisjeve dhe gjithe aksesoreve te tyre, elektonike, elektrike, radio-televizive, telekomunikacionit dhe)

Tiranë 47608451 ALL

Towers Network Albania (ish "HIGHTEL TOWERS ALBANIA")

L42222001F
(Projektimin, ndertimin dhe/ose menaxhimin e rrjeteve dhe infrastrukturave per komunikimet elektronike fikse, mobile dhe satelitore; ofrimi i sherbimeve dhe sistemeve gardian per operatoret e komunikimeve ele)

Tiranë -105128 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni