Skip to content

UTS - 01
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-08 14:28:14
JSON

Tax Registration Number: K71818014L
Administrators: Markel Baballëku
Scope: Studime urbanistike. Projektim i plotë (arkitekturë, konstruksion, instalime) i objekteve civile, industriale, turistike dhe me shkallë të lartë vështirësie në fushën e ndërtimit. Projektim në troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Projektim i plotë në fushën e infrastrukturës (rrugë, autostrada, aeroporte, helioporte dhe hekurudha, ura dhe vepra arti, estakada, ura metalike, tunele). Studim dhe vlerësim mbi rrezikun dhe riskun sizmik, vulnerabilitetin në fushën e inxhinierisë sizmike. Transporti i materialeve të ndërtimit, industriale dhe ushqimore, pije alkoolike, aparatura elektrike, elektronike, lëndë të para për industrinë e projektimit, ndërtimit dhe ushqimore. Import, eksport, tregti me shumicë dhe pakicë e materialeve dhe pajisjeve të projektimit dhe ndërtimit, industriale, ushqimore dhe veshmbathje. Mbikqyrje dhe kolaudim në ndërtim (punimesh).
Other Trade Names: UTS - 01
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/01/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Itali
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Frosina Plaku, Ndërtesa 62, Hyrja 1, Ap.2, Kodi Postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.09.2021
Akti i themelimit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 446 786,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 25 814 866,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 247 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 796 173,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -7 864 707,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 456 416,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 805 524,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 615 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 158 584,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 679 101,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:29 679 462,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:62 752 138,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 343 583,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:16 760 067,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:18 821 432,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:72 895 823,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 454 172,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 16 083 241,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 22 580 819,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 18 448 377,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja