Skip to content

LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 13:11:57
JSON

Tax Registration Number: K71906007R
Administrators: Anastas Goga, Stefano Borghesi
Scope: Shoqëria ka për objekt, i cili realizohet në përputhje me Ligjin nr. 9231, datë 13 maj 2004 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOO për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një terminali bregdetar për depozitimin e naftës dhe nënprodukteve të saj në Gjirin e Vlorës, si dhe për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOT, për ndërtimin dhe shfrytëzimin e infrastrukturës portuale në shërbim të terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës": depozitimin, transportin, transformimin dhe përpunimin e produkteve të naftës, kimike, të gazit të lëngshëm të naftës (GLN), ushqimore, të bitumit dhe të produkteve të lëngshme në përgjithësi, si dhe produkte të tjera të ngurta (solide), të amballazhuar ose të paamballazhuar (në rifuxho) si dhe kontenierë; realizimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së depozitave për depozitim dhe të magazinave bregdetare dhe tokësore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve të impianteve, realizimin e të gjitha iniciativave të drejtimit që kanë lidhje me përmirësimin funksional dhe ekonomik të veprimtarisë logjistike, duke mbajtur gjithmonë parasysh aspektet ekologjike dhe të sigurisë; Shoqëria ka, gjithashtu, për objekt, në mënyrë jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen përsipër të aksioneve në shoqëritë industriale, tregtare, financiare, në përgjithësi, si në ato shqiptare ashtu edhe në ato të huaja, qeranë financiare të sendeve të paluajtshme dhe të luajtshme, si dhe ofrimin e shërbimeve si Agjensi Doganore dhe Agjensi Detare. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë çdo lloj veprimi tregtar, industrial, financiar dhe për pasuritë e paluajtshme, siç do të konsiderohet e përshtatshme nga Asambleja ose Këshilli i Administrimit për arritjen e objektit të shoqërisë.
Other Trade Names: LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/07/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 2 165 800 000,00
Shares: 216 580
Parent Company / Owner: La Petrolifera Italo Rumena S.P.A, një shoqëri me qendër legale në Milano, Italia, Via del Bollo, nr. 4 dhe qendër administrative në Bolonjë, Viale Aldini, nr. 190, me kapital themeltar 486.000 (katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) Euro, tërësisht të derdhur, me kod fiskal dhe TVSH dhe numër regjistrimi në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë së Milanos 00745880153 (Sipas kontratës për themelimin e shoqërisë anonime pa ofertë publike “La Petrolifera Italo-Albanese” sh.a, datë 29.07.2002, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 27.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Emilio Ottolenghi, shtetas italian, i datelindjes 1932, pronar perfitues per 39.28% te pronesise pasi eshte zoterues i shoqerise ESTROSA (BO-528126) - zoteruese e LA PETROLIFERA ITALO RUMENA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.06.1995.

Guido Ottolenghi, shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 26.16% te pronesise pasi eshte zoterues i shoqerise ZIPORA S.R.L (MI-1031428)- zoteruese e LA PETROLIFERA ITALO RUMENA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.08.2020.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Board Members: Gianandrea Rizzoli, Davide Prati, Stefano Borghesi
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Ibrahim Rugova'', Nd. 70, H. 5, Ap. 5, 1019, Tiranë, Albania

Address:
Vlorë, Rruga Sazani, ish Fabrika e Sodës

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 148 848 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 141 594 210,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 191 787 163,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 166 632 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 349 959 442,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 489 323 097,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 071 954 182,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 483 991 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 200 382 082,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 270 056 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 154 431 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -475 257 399,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 9 281 297,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:651 085 209,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:620 248 147,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:567 747 651,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:640 154 918,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:986 534 222,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 112 631 138,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 762 299 508,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 246 931 886,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 070 285 199,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 123 499 148,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 848 113 818,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 456 502 713,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 12 115 867,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala