Skip to content

ME-AJ energy Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-28 09:38:14
JSON

Tax Registration Number: K81716010N
Administrators: Përparim Golli
Scope: Projektim, ndërtim, shfrytëzim i hidrocentraleve të vogla, organizim shitjesh.
Other Trade Names: ME-AJ energy
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/05/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: DITEKO, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/09/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92108022E, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, me administrator Shkëlqim Golli. ME-AJ energy zoteron 35% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, Nr.4, pallatin 14, shkalla 1, apartamenti Nr.21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 28.04.2022
Akti i themelimit
Kontrate per shitje kuotash date 17.09.2012
Kontrate per shitje kuotash date 29.03.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Worked By : A.Lala