Skip to content

Seman Sunpower
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-26 16:00:00
JSON

Tax Registration Number: K81722018P
Administrators: Sadik Llapashtica
Scope: Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi dhe studimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme, si dhe i Nenstacioneve e Linjave te Transmetimit TU dhe TL. Ndertimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme.Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit.Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar.Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike.Operator i sistemit te transmetimit per te kryer aktivitetin e transmetimit te energjise elektrike dhe te 2 dispegerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit te energjise elektrike sipas kerkesave te konsumit, ne nivel kombetar. Shperndarjen, transports e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit, te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit.
Other Trade Names: SSP
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 13.07.2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat Toptani, (Pedonalja e Tiranes), ndertesa Eurocol perballe Kalase se Tiranes, kati 7

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -718 810,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -42 436,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -103 456,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -350 198,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -303 059,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -846 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -41 500,00