Skip to content

Gas Group ( ish "Mylkaj Gas")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-11-25 09:34:15
JSON

Tax Registration Number: K81811016Q
Administrators: Artan Koka
Scope: a.Tregetimi i bombolave te gazit te lengshem dhe gazit te lengshem b.Tregetimi me shumice dhe pakice te mallrave ushqimore,industriale,elektro shtepiake,hidrosanitare,materialeve te ndertimit, c.Tregeti nepermjet hapjes se supermarketeve,minimarketeve ,bareve,restoranteve. d.Marrja me konçesion dhe shfrytezimi i guroreve dh.Tregeti te artikujve per higjene,kozmetike,dentare,dhe pajisje mjeksore e tregeti me pakice te karburanteve,vajrave lubrofikante.Import te bombulave te gazit dhe tregtimn e tyre me gaz te lenget (GPL),me pakice dhe shumice. Import-eksport dhe tregtim me pakice e shumic te prodhimeve bujqesore, elb, miser, grur, tersher, etj. Import-eksport dhe tregtim me pakic dhe shumic te produkteve qe rrjedhin nga perpunimi i prodhimeve bujqesore, malto elbi, malto misri, konservime te ndryshme, vajra bimor, ejera.
Other Trade Names: Mylkaj Gas
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/06/2008
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1.Tirane, Autobot me targe AA 614 SM
2. Tirane, Autoboti me targe AA 376 VD
3.Tirane, Makina Caddy Volkswagen me targe AA 282 UD
4. Tirane, Makina Caddy Life me targe AA 275 YJ
5. Tirane, Makine Caddy Life me targe AB 569 AD
6. Tirane, Kamjonçine me targe AA 459 GC
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Lagjia Nr.8, Rruga Komuna e Parisit, Blloku i Pallateve 1 Maj, Shkalla 1/24

Address:
1.Vlore, Sarande, Bërdenesh, me Nr. pasurie 5/17 e ndodhur në zonën kadastrale Nr. 1430
2. Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi, Zone kadastrale nr 8150, nr pasurie 2/496 3. Tirane, Kashar, YZBERISH, Rruga Aleksandri i Madh, Unaza e Re, numer pasurie 305

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 22.10.2008
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 24.10.2008
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 19.01.2009
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 07.08.2009
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 04.04.2011
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 27.06.2016
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 453 879,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 342 419,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 922 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 131 856,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 533 984,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 766 870,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 380 716,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 14 224,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -4 497 440,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -5 367 517,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 70 266,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:64 800 518,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:73 778 606,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:63 655 871,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:40 294 946,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:32 549 786,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:43 660 546,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 38 799 068,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 29 563 093,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 12 120 274,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 9 080 290,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 3 060 785,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani