Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Artan Koka
Rezultate gjithsej: 3

Gas Group ( ish "Mylkaj Gas")

K81811016Q
(a.Tregetimi i bombolave te gazit te lengshem dhe gazit te lengshem b.Tregetimi me shumice dhe pakice te mallrave ushqimore,industriale,elektro shtepiake,hidrosanitare,materialeve te ndertimit, c.Tregeti nepermj)

Tirane 766870 ALL

GAS & KAST 2016

L67023203V
(Import-eksport i biokarburanteve dhe produkteve, derivateve të tyre si nafta, benzina, karburant i përdorur në aviacion, vajra, lubrifikante, solare etj. Shitja me shumicë dhe pakice i biokarburanteve dhe p)

Vlorë ALL

ISM GAS

L82209036F
(Ndertimi i tubacioneve per transmetimin dhe shperndarjen e gazit natyror, instalimeve te gazit te lengshem natyror (GLN), linjave direkt, si dhe lidhja me sistemin shperndares te gazit natyror. Montimin, bashki)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni