Skip to content

HYDRO POWER PLANT OF KORCA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 10:45:23
JSON

Tax Registration Number: K81830009N
Administrators: Matteo Segafredo, Roberto Donzelli, Manuel Toffanin
Scope: Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimin e Hidrocentralit të Autoriteti Kontraktues konform termave të kontratës NR. 472 datë 10. 04. 2008, si dhe Ndërtim Hidrocentralesh. Prodhim dhe shitje të energjisë. Marrje me Koncesion i hidrocentraleve si dhe aktivitete të tjera tregtare të cilat nuk vijnë në kundërshtim me ligjet e Republikës së Shqipërisë ose me ato ndërkombëtare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HYDRO POWER PLANT OF KORCA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 19/06/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqipëri
Initial Capital: 10 100 000,00
Shares: 10 100
Parent Company / Owner: I. Fidia Ambiente S.r.l, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Italisë, me NIPT nr. 04489980286, me seli në Via V. Bellini n.5, Padova, Itali, e përfaqësuar rregullisht nga Z. Roberto Marsella (Sipas kontratës për transferim aksionesh, datë 29.04.2012, të dorëzuar në QKB)

II. ADRE HYDROPOWER S.p.a, një shoqëri me seli të regjistruar në Romë (RM), Rruga Guglielmo Marconi 310, CAP 00146, Numri REA RM 977915, me Kod Fiskal 06602281005, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor Z. Claudio Francesco Barbano (Sipas marrëveshjes së shitblerjes së kuotës, datë 03.05.2015)

III. XHEMI 02, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.10.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi K33708662N, me adresë në Korçë, Pogradec, Lagjia 1, me administrator Baftjar Xhaja. Ortaket e shoqerise jane: Klodian Selimollari (44%) dhe EDILEUROPE (56%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Fabrizio Arengi Bentivoglio, shtetas italian, i datelindjes 1964, pronar perfitues per 26.77% te kapitalit, pasi zoteron 52.5% te kapitalit te shoqerise Fidia Holding Spa (02359620289) - shoqeri meme per Fidia Ambiente Srl (04489980286). Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.04.2012.

Claudio Francesco Barbano, shtetas italian, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 48.41% te pronesise pasi zoteron 99% te kapitalit te Adre Hydropower Srl (06602281005)-shoqeri meme e HYDRO POWER PLANT OF KORCA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.06.2010.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 31.07.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 7173 Rep, Nr. 2281 Kol, midis palëve shoqëria “ ADRE HYDROPOWER S.P.A”, shoqëria “ Xhemi 02 shpk” dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Në bazë të kushteve të kontratës së kredisë datë 10.08.2012, të lidhur ndërmjet “Hydro Power Plant Of Korça” dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) si kredidhënës, e ndryshuar më pas me Marrëveshjen për Ndryshim 2 te datës 05.05.2015, me anë të së cilës pengdhënësi merr përsipër t’i japë kredimarrësit një kredi jo më shumë se 5.200.000 (pesë milion e dyqind mijë) euro me qëllim financimin e Projektit. Me nënshkrimin e marrëveshjes së pengut, secili nga pengdhënësit krijon një peng të rradhës së parë mbi kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të nënshkruar të kredimarrësit, si garanci për shlyerjen e detyrimeve.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Bulevardi “Bajram Curri”, pallati " Palma e Arte", kati I-rë.

Address:
Korçë, Gore, Selcë, Komuna Gore, Hidrocentrali '' VERBE - SELCE ", Korçë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 7 138 780,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -4 616 836,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -50 829 293,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -14 414 460,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -32 828 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -32 828 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 421 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -40 918 541,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -6 627 945,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -13 079 940,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -7 621 114,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -3 042 311,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:100 826 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:88 869 332,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:58 324 279,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:86 721 312,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:146 622 711,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:90 772 979,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:139 926 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:111 499 239,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 117 954 929,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 54 345 805,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 749 401,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 17 303,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani