Skip to content

HEC VLUSHE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 11:16:43
JSON

Tax Registration Number: K81915002A
Administrators: Luciano Bressan, Rreoland Jegeni, Fausto Schneider
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, operimin, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Vlushe, Skrapar dhe transferimin e tij tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (METE) në fund të periudhës së Koncesionit, në baze të Kontratës së Konçesionit (BOT) date 19 Maj 2008, të miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 713 date 21. 05. 2008, përfshirë ndryshimet e tij të mëpasshme, dhe çdo aktivitet tjetër në zbatim të detyrimeve dhe të drejtave të parashikuara në kontratën e Koncesionit të lartpërmendur. Përfshirë aktivitetin e prodhimit, tregtimit dhe furnizuesit të kualifikuar të energjisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC VLUSHE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14/07/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqiperi
Initial Capital: 451 000 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. ROEN Company, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K41914802Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit “Observator”, Kati XII, me administrator dhe ortak te vetem Rreoland Jegeni (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.04.2022)

II. ANNA ENERGIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi biznesi NIPT L01720023L, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Ndërtesa Torre Drin, Kati 4, me administrator Attilio Bressan. Ortaket e shoqerise jane: Eriberto Bressan (4.99%), Renato Bressan (4.99%), Luisa Bressan (3.01%), Enzo Bressan (4.99%), Attilio Bressan (20%), IMMOBILIARE LUISA (45%), LUMIEI IMPIANTI (12%), FOLLA di Santin Fabio & C.S.a.s. (5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Rreoland Jegeni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 49% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ROEN Company –zoteruese e 49% te HEC VLUSHE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Luciano Bressan, shtetas italian, i datelindjes 1941, pronar perfitues pasi zoteron 51% te kapitalit te Immobiliare Luisa (00278460936)–shoqeri zoteruese e 45% te HEC VLUSHE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.10.2016.

Natalina Diana, shtetas italian, i datelindjes 1943, pronar perfitues pasi zoteron 49% te kapitalit te Immobiliare Luisa (00278460936)–shoqeri zoteruese e 45% te HEC VLUSHE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.10.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Në bazë të vendimit Nr. 17, dt. 18-09-2010 është vendosur miratimi i kërkesës së shoqërisë "ROEN Company" sh.p.k pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a për të financuar ndërtimin dhe vënien në punë të hidrocentralit "Hec Vlush". Në bazë të vendimit Nr. 18, dt. 22-09-2010 është vendosur miratimi i vendosjes peng të kuotave në masën 50% që ortaku i shoqërisë "ROEN Company" sh.p.k. zotëron ne kapitalin themeltar të shoqërisë "Hec Vlushe" sh.p.k për sigurimin e kredisë që shoqëria "Hec Vlushe" sh.p.k do të marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a.

Në bazë të vendimit Nr. 27, dt. 18-09-2010 është vendosur miratimi i kërkesës së shoqërisë "Aurora Konstruksion " sh.p.k pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a për të financuar ndërtimin dhe vënien në punë të hidrocentralit "Hec Vlush". Në bazë të vendimit Nr. 28 prot., dt. 22-09-2010 është vendosur miratimi i vendosjes peng të kuotave në masën 50% që ortakët e shoqërisë "Aurora Konstruksion" sh.p.k. zotëron në Kapitalin Themeltar të Shoqërisë "Hec Vlushe" sh.p.k për sigurimin e kredisë që shoqëria "Hec Vlushe" sh.p.k do të marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a."

II. Më datë 13.09.2011, me anë të deklaratës noteriale Nr. 1257 Rep. Nr. 454/2 Kol., u miratua lirimi nga pengu, të kuotave që shoqëria "Aurora Konstruksion" sh.p.k, zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë "HEC Vlushe" sh.p.k. Më datë 28.09.2011, me anë të deklaratës noteriale Nr. 2152 Rep. Nr. 1106 Kol., u miratua lirimi nga pengu të kuotave që shoqëria "ROEN Company" sh.p.k, zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë "HEC Vlushe" sh.p.k.

III. Më datë 19.06.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr.4727 Rep, Nr.392/4, ndërmjet shoqërive “Anna Energia” shpk dhe “ROEN Company” shpk, dhe Bankës Kombëtare Tregtare sh.a, për vendosjen e barrës mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. Objekti i kësaj marrëveshje është garantimi nga ana e barrëdhënësve, në formën e barrës siguruese të kuotave që zotërojnë respektivisht shoqëria “Anna Energia” shpk në masën 51% dhe shoqëria “Roen Company” shpk në masën 49% të kapitalit të shoqërisë “HEC Vlushe” shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit Observator, Pranë Selvisë, Kati XII

Address:
Berat, Çorovodë, Rruga Çorovodë Gradec, Km. 2, pranë kantinës së verës, Çorovodë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 83 324 413,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 117 514 025,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 406 873,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 69 984 798,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 168 850 271,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -73 350 436,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -3 312 474,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -178 034 666,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -165 812 490,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:335 482 751,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:276 356 252,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:185 947 072,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:317 740 343,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:477 631 979,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:132 676 463,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:265 990 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:143 936 769,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 43 521 880,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani