Skip to content

ALBATROP CONSTRUCTION & DESING(ACD)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-02-28 08:37:10
JSON

Tax Registration Number: K82112008L
Administrators: Shpend Madani
Scope: Import-Eksport,ndertim objekte industriale ,civile,turistike me konstruksion metalik etj.Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve artistik ne hekur dhe kombinim me hekur.Ndertime civile industriale turistike,bujqesore deri ne 5-kate dhe mbi 5-kate.Rikosnstruksione,ndertim banesa mbi 8-kate;ndertim rruge kategoria e IV dhe e V.Punime te mirembajtjes dhe te sinjalistikes rrugore,nderti ura dhe vepra arti deri dhe mbi 10-meter.Ndertim ujesjelles kanalizime etj. Projektim ne fushen e urbanistikes dhe arkitektures.
Other Trade Names: ALBATROP CONSTRUCTION & DESING(ACD)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/09/2008
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kamez, Rruga Faik Konica, Ndertesa nr. 12, Prane Universitetit Bujqesor

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 586 556,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 195 476,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 386 309,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 901 082,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 418 941,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 245 357,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 604 427,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 277 824,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 129 815,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 235 971,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 498 806,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 113 237,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -324 054,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:8 182 630,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:5 127 894,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 546 157,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:10 214 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 364 444,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:8 986 733,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 612 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 7 516 660,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 6 270 113,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 799 798,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 7 098 275,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 3 748 124,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 821 292,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja