Skip to content

STUDIO-REBUS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-08 07:54:51
JSON

Tax Registration Number: K82409008F
Administrators: Redman Toska
Scope: Projektim urbanistik, masterplane, plane rregullatorë. Projektim, arkitektonik, struktura civile industriale me shkalle të larte vështirësie rruge, ura dhe vapra arti, diga, ujësjellës, kanalizim, vepra ujite, kullimi, porte e pontile. Supervizion, mbikëqyrje, kolaudim sipas kategorive Np 1, Np 2, Np 3, Np 4, Np 7, Np 9. Konsulence dhe projektim skenografik. Punime zbatimi sipas kategorive Ns 1, Ns 2, Ns 4, Ns 6, Ns 7, Ns 8. Vlerësim i pasurive të paluajtshme. Vlerësim të ndikimit në mjedis dhe auditim mjedisor. Konsulence në fushën e ndërtimit dhe menaxhimit të investimit. Auditim energjetik dhe efiçence energjie.
Other Trade Names: "STUDIO-REBUS"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/02/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Sami Frasheri, Pallati 39, Shkalla 2, Zyra 7.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Dhurimi Kuotash date 29.04.2022
Kontrate Dhurimi Kuotash date 17.05.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 4 574 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 303 237,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 830 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 622 238,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 071 107,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 979 290,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 114 725,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 674 598,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 094 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 224 632,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:46 871 280,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:23 897 825,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:25 596 815,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:13 293 440,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 433 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:12 871 432,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:6 995 290,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 9 790 220,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 9 819 860,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 665 210,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja