Skip to content

DEVOLL HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-14 08:56:37
JSON

Tax Registration Number: K82418002C
Administrators: Rigela Gegprifti
Scope: Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i tre njësive prodhuese hidroelektrike me një kapacitet të kombinuar të instaluar përafërsisht 319 MW në Luginën e Devollit përafërsisht midis lartësive 806 dhe 95 metra mbi nivelin e detit si edhe shitja e elektricitetit të prodhuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjetër tregtare të lejueshme që është e nevojshme dhe e dobishme për të përmbushur objektin e saj.
Other Trade Names: Devoll Hydropower
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/12/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Holande
Initial Capital: 86 890 800 000,00
Shares: 86 890
Parent Company / Owner: Statkraft Markets BV, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar me date 15.07.1998 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Hollandes, me numer regjistrimi ne regjistrin tregtar te Hollandes 33304386, me adrese ne Gustav Mahlerplein 100, Amsterdam, me administrator Nikolaas Johannes Martinus van der Linden dhe Petrus Renatus Theodorus. Statkraft Markets BV eshte e zoteruar nga nje shoqeri e huaj: Statkraft Markets GmbH, me seli ne 40476 Düsseldor, Gjermani ( Burimi i te dhenave, date 02.03.2022 )
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Board Members: Olav Holland, Wenche Lund Øyno, Tima Iyer Utne
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II-te, ABA Business Center, zyra nr. 1204.

Address:
Korçë, Moglice; MALIQ-OPAR; Zyra prane HEC-it Moglice, numer pasurie 269/2, zona kadasrtale 2575, Fshati Maliq Opar, Njesia Administrative Moglice, Bashkia Maliq
Elbasan, Klos, Banjë, Zyra e Ndërmarrjes së Ndërtimit HEC Banjë, fshati Banjë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Kontrate per transferimin e aksioneve (07.05.2013)
Marreveshje per shitje aksionesh (28.01.2013)
Statuti I shoqerise Devoll Hydropower (17.12.2008)
Financial Documents: Transferim aksionesh (28.02.2013)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -744 417 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -580 369 322,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -446 437 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -525 348 052,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -16 594 189 520,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -568 515 396,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -341 630 469,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -233 973 144,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -304 914 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -264 086 468,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -194 720 428,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -217 024 338,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 49 670,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 497 783 649,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 588 504 142,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 208 263 493,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 016 269 040,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:778 634 862,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 414 749,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala