Skip to content

ORENJA POWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-07 09:56:23
JSON

Tax Registration Number: K92423013U
Administrators: Atila Gjuladin
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve duke përfshire financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike, si dhe çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji në interes të plotësimit të objektit të saj.
Other Trade Names: ORENJA POWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 11/12/2009
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. CARAGLIO S.r.l, një shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar më datë 19.02.1996 në regjistrin e shoqërive në Cuneo, Itali, me kod fiskal dhe numër të regjistrimit 01876320043, me seli ligjore në ALBA (CN) CORSO ASTI, 18 CAP 12051, Itali, e përfaqësuar nga Z. Riccardo Caraglio, qytetar italian, i datëlindjes 12.04.1975 (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Orenja Power” sh.p.k, datë 11.12.2009, të dorëzuar në QKB)

II. HERTIS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.10.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22514201G, me adresë në Elbasan, Lagjia 28 Nëntori, Pallati 109/1, pranë Bankës Intesa San Paolo, me administrator Alba Kapidani dhe ortak te vetem Eduard Kapidani. Aktualisht shoqëria ka status të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

Subjekti Juridik Orenja Power nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 19.12.2009, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë “Orenja Power” shpk për një afat një mujor.

II. Më datë 13.02.2010, u regjistrua në QKB aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i saj ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 05.03.2010, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë për një afat të pacaktuar.

IV. Më datë 15.04.2010, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë “Orenja Power”.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjja 28 Nentori, bulevardi "Qemal Stafa", pallati 109/1, kati nëndheshëm

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -273 079,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -53 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -64 164,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -50 682,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -90 331,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -44 944,00
Worked By : A.Lala