Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Caraglio
Rezultate gjithsej: 3

ORENJA POWER

K92423013U
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve duke përfshire financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike,)

Elbasan ALL

QUKES POWER

L13323202J
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me vendodhje në rrjedhën e Lumit Shkumbin tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në)

Elbasan ALL

A&H&V POWER

L23028203L
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve duke perfshire financimin, ndërtimin, venien në pune, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shperndarjen, ekspo rtimin dhe shitjen e energjise elektriuke, s)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni