Skip to content

"ÇAUSHI-ENERGJI"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-05 13:13:56
JSON

Tax Registration Number: K98217001T
Administrators: Gramos Çaushi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Other Trade Names: "ÇAUSHI-ENERGJI"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05/08/2009
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Mollas, Qafëzezë, Ndërtesë një katëshe, zona kadastrale 3083, Nr. i pasurisë 240,100 m në veri të urës.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 5 264 546,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 362 271,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 820 264,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 594 695,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 018 427,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 590 127,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 776 730,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 137 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:22 889 331,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:30 484 459,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:20 084 434,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:10 450 018,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:13 342 577,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:14 958 864,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 24 470 506,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 21 666 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 5 000 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 15 069 824,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala