Skip to content

Sherwood International Petroleum Ltd (Ish Sherwood Petroleum International Ltd)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-29 14:18:26
JSON

Tax Registration Number: L01607016G
Administrators: Huanqin Xiao
Scope: Kërkim dhe prodhim nafte dhe nënprodukteve të saj.
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 07/04/2010
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Ishujt Cayman
Foreign Parent Company: Sherwood International Holdings Ltd, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.11.2007 dhe që funksionon sipas ligjit të Ishujve Cayman, me seli në Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, Cayman Islands, me kapital 50.000 USD, me përfaqësues ligjorë Changzhong Xu, Xianbing Luo dhe Lianghong He (Sipas akteve të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, datë 29.11.2007, të dorëzuar në QKB).

Sipas informacionit te marre nga Offshore Leaks , Sherwood International Petroleum Ltd zoterohet nga shoqeria Sherwood International Petroleum (Cayman) Inc, nje shoqeri e themeluar me date 08.11.2007 ne Ishujt Cayman, me administrator Leonidha Çobo.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.09.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023,
shtetasi kinez Huanqin Xiao, i datelindjes 1964 mban pozicionin e drejtuesit me te larte te subjektit raportues qe ne daten 01.08.2022.
Pronaret perfitues te shoqerise Sherwood International Petroleum Ltd nuk jane identifikuar. Ne ekstrakt jane dhene numrat e regjistrit te pronareve indirekt te Sherwood International Petroleum Ltd:
Pronar indirekt 1: 198765
Pronar indirekt 2: 103171
Pronar indirekt 3: 2019960208
Pronar indirekt 4: 2318607
Pronar indirekt 5: 91310000MA1K335
Pronar indirekt 6: 91330206MA281NW
Pronar indirekt 7: 911201187916984
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
X - Leje e integruar mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 15.08.2018, me anë të Urdhrit nr. 1258/3 Prot., lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Najada Bearaj, protokolluar nga QKB me nr. 9737 Prot., datë 24.08.2018, u urdhërua vënia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës debitorie “Sherwood International Petroleum Ltd ” Degë e Shoqërisë së Huaj me Nipt L01607016G”.

II. Më datë 07.12.2018, me anë të Urdhrit nr. 2167/3 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Najada Bearaj, protokolluar nga QKB me nr. 14162 Prot., datë 13.12.2018, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës se sekuestros konservative në aktivitetin e palës “Sherwood International Petroleum Ltd ” Degë e Shoqërisë së Huaj me Nipt L01607016G.
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 50000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 31.03.2023 sipas BSH (1 euro=113.21 All)
Address:

Seat:
Fier, Lagjja "Sheq i Madh".Rruga "Leonardo Murialdo", Godina nr-37

Address:
Berat, Kozare
FIER. MIMARE. Fshati Fier-Minar, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1613
Berat, Perondi, TAPI Fshati Tapi, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 3561
Berat, Kozare, DRIZE, Fshati Drize, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1558
Berat, Kozare, FERAS, Fshati Ferras Kozare, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1611
Berat, Kozare, GEGE Fshati Gege, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1699
Berat, Poshnje, ARREZ Fshati Arrez, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1052
Berat, Kozare, Fshati Kozare, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1943
Berat, Perondi, TAPI, Lagjia Tapi e Madhe, Fshati Tapi.
Fier, Kuman, MARINEZ, Qendra e Trajtimit të Naftës, Fshati Marinez.
Fier, Kuman, MARINEZ, Fshati Martinez, Komuna Kuman.
Berat, Kuçovë KUCOVE Lagjja Nr.1, Blloku Tafil Skendo, sheshi 18 Tetori, ndërtesa nr.7, kati i dytë.
Berat, Poshnje, Fshati Ciflik Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1405
Berat, Kozare, Fshati Salce-Kozare, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3254

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -88 352 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -84 977 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -149 120 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -112 005 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -110 496 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -151 955 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -114 290 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -91 734 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -114 098 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -213 925 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -24 190 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -13 981 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:41 183 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:25 066 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:33 111 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:54 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 955 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:64 450 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:79 199 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 9 810 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 8 114 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/L.Kanani