Skip to content

RAJAN ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-09 14:13:56
JSON

Tax Registration Number: L01630010E
Administrators: Liljana Delia
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Arrëz, Shendelli, Sotire, Pode, mesare, Ura, Rajan 2, Radon, Dedove, Peshtan, Osnati dhe Gradisht tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në baze të kësaj kontrate Konçensioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate)
Other Trade Names: RAJAN ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/04/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ERPA INVEST, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administratore Nertila Jetishi. Ortak te shoqerise jane Giancarlo Fiorani me 2,58% te kapitalit; Lojola Marku me 51,36% te kapitalit; MECAMIDI ITALIA me 1,46% te kapitalit; Pariel Invest me 33,61% te kapitalit dhe Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.08.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper, jane:

Paulin Rranzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 33.61% te pronesise pasi eshte ortak i ERPA INVEST, shoqeri meme e Rajan Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.2016 (Te dhenat e Ekstraktit te Regjistrit te Pronarit Perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit ne ortakerine e shoqerise ERPA INVEST)

Lojola Marku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1996, pronar perfitues per 51.36% te pronesise pasi eshte ortak i ERPA INVEST, shoqeri meme e Rajan Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.07.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Abdyl Frashëri'', EGT Tower, Kati 5, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -509 930,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -473 295,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -491 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -314 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -57 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -260 004,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -514 259,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -839,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -312 944,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -182 299,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -65 567,00
Worked By : A.Lala