Skip to content

NOVATECH STUDIO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 09:30:43
JSON

Tax Registration Number: L01717030C
Administrators: Emil Nova
Scope: Projektim, supervizion, kolaudim ndërtime të të gjitha llojeve. Punime topografike dhe Vlerësim të pasurive të paluajtshme etj. Konsulencë për certifikimin me standard ISO si dhe ilustrime grafike të të gjitha llojeve. Produksion filmash me metrazh të shkurtër. Studime projektime-punime e vleresime hidrogjeologjike inxhinierike.
Other Trade Names: NOVATECH STUDIO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/05/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 26 777 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njësia bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.08.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.07.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.12.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 27.12.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 29.12.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 6 927 252,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 205 442,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 8 404 242,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 057 112,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 083 435,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 095 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 934 064,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:18 084 938,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:13 440 112,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:18 117 219,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:12 421 382,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:9 519 036,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 563 871,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 617 826,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja