Skip to content

HPP LUSA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-25 11:09:00
JSON

Tax Registration Number: L01829004H
Administrators: Filip Lala
Scope: Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i Hidrocentraleve të vendosura në lumin Lusa e Zall në rethin Mat, Shqipëri si dhe shitjen e energjisë së prodhuar të tyre. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi e shitja e energjisë elektrike të gjeneruar nga hidrocentralet e ndërtuar në lumin Lusa e Zall. Blerja, shitja dhe rishitja e energjisë si dhe garancitë e origjinës ose të drejta të ngjashme.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HPP LUSA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 21/06/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ENERGY FINANCE MANAGEMENT SHQIPERIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.02.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01405028N, me adresë në Tiranë, Rruga Brigada 8, Pallati 6, Ap 12, me administrator Nushe Lasku. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane: Ervin Cenollari (22.5%), Adriatik Selami (32.5%), Nushe Lasku (22.5%), Fitimtar Lala (22.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022)

Subjekti Juridik HPP LUSA nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

II.Me date 16.08.2023, eshte depozituar kerkesa per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor (Rajoni Qendror).
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 262 166,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -543 959,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani