Skip to content

Terraoil Swiss (Ish Transoilgroup)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-11 13:01:53
JSON

Tax Registration Number: L11725004I
Administrators: Shefqet Dizdari
Scope: Zbulimi dhe shfrytëzimi i çfarëdo minerali sidomos i burimeve të naftës si dhe rafinimi i tyre, përpunimi, shpërndarja dhe shitblerja në mbarë botën. Shoqëria mund të krijojë degë dhe filiale brenda dhe jashtë vendit, të marrë pjesë në shoqëri të tjera brenda dhe jashtë vendit, të zotërojë, hipotekojë, tjetërsojë, admiminstrojë pausuri të patundshme jashtë vendit, të fillojë financime për llogari të vet apo të të tjerëve si dhe të garantojë dhe bëhet dorëzane për filiale dhe palë të treta. Shoqëria do të jetë operatori për zhvillimin e marrëveshjes hidrokarbure datë 03.12.2008 për vendburimin e Visokës.
Other Trade Names: Terraoil Swiss
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/11/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Zvicer
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 100 000
Parent Company / Owner: Terraoil Swiss AG (Ish Transoilgroup AG, Ish TERRAOIL SWISS INC, Ish TERRAOIL SWISS SA), një shoqëri e themeluar në 24.08.2010 dhe që funksionon sipas ligjeve të Zvicrës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar të Zvicrës (UID) CHE-115.925.456, me seli në Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Zvicer, me drejtor Hans-Peter Vogt, Shefqet Dizdari, Frank Gregor Wettstein, Peter Krempin, Silvio Campestrini. Ortaket e shoqerise jane: Peter Krempin me 31.4% te kapitalit, Shefqet Dizdari me 31.4% te kapitalit dhe 470 ortake te vegjel me 37.2% te kapitalit ne total (Sipas të dhënave të Zefix- Central Business Name Index (regjistrit tregtar te Zvicres), datë 11.03.2022, dhe faqes zyrtare te shoqerise https://terraoil.swiss/)

Subjekti Juridik Terraoil Swiss nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Peter Krempin, Hans Peter Vogt, Frank Gregor Wettstein
Number of Employees: Shoqëria më 31 dhjetor 2017 kishte të punësuar 132 punonjës.
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Kulla Fratari, Nr.27, Ap 8-A.

Address:
Fier, Portez, Sektori i parë
Durrës, Porto Romano, Durrës
Fier, Ballsh, Rruga Nacionale Fier-Ballsh, Pranë Stacionit të Dekantimit, Godina nr.1 Visokë
Fier, Patos, Sektori Dekantim Fier Qender - Mallakastër Qendër Sektori i dytë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 760 560 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -418 005 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -400 356 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -333 050 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -848 086 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -759 625 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 294 449 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:575 701 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:696 415 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 707 699 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 329 338 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 464 140 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala