Skip to content

ER - NO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 13:04:59
JSON

Tax Registration Number: L11809002H
Administrators: Nora Bilali
Scope: 1-Ne fushen e projektimit : Projektime per objekte civile industriale, rruge, ura,projektues instalator. 2-Ne fushen e drejtimit te punimeve : Supervizion e kolaudim ne zbatim dhe projektim. 3-Ne fushen e vleresimt te pasurive te paluajtshme. Ne fushen e ndertimit, ne ndertim strukture rifiniture dhe instalime detajuar si me poshte vijon: - Ndertime civile, social kulturore, industriale e rrugore.- Ndertimin i instalime elektrike, mekanike dhe sinjalistike.
Other Trade Names: ER - NO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/06/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 050 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me date 30.12.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga "Qemal Stafa", Pallati Nr. 47, Kati III

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.10.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.07.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 28.06.2018
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 205 837,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 060 495,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -121 187,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 211 974,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 527 194,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 202 306,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 341 919,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 42 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -162 830,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -119 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 106 441,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 689 254,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 616 585,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 813 922,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 498 253,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 526 999,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 712 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 319 747,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 712 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 956 500,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : L.Kanani/ A.Baja