Skip to content

INVICTUS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-26 10:32:21
JSON

Tax Registration Number: L12213005M
Administrators: Laerta Liko
Scope: Studim, Projektimin, Mbikeqyrje e Kolaudimin Te Punimeve, Konsulence, Investimin, Sipermarjen sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe/ose private te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat. Te objekteve inxhinierike te te gjitha fushave pa kufizim, Studimeve Urbane, Ndertesave Civile-IndustrialeKulturore, Autostradave, Rrugeve, Hekurudhave, Aeroporteve, Urave, Tuneleve, Nenkalimeve, Mbikalimeve, Ujesjellesash, Kanalizimesh, Impiante te Trajtimit te Ujit, Vepra Bonifikimi, Ujitje dhe Kullimi, Objekte Lumore, Grykderdhjet e Lumenjve dhe Detare, Vepra Marrje Uji, Diga, Hidrocentrale, Centrale Elektrik, Stacione Pompimi dhe Trajtimi Uji, Konstruksione Metalike dhe Druri, Impiante te Ngrohjes dhe Ftohjes, Linjave Elektrike, Elektronike dhe Telekomunikacionin, Objekte Kulti Arkeologjike, Monumente Kulture, dhe Ushtarake. Sherbim Ekspertize ne Vleresim te Pasurive te Paluajteshme. Sherbim Ekspertize ne Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe Auditim Mjedisor. Sherbim Ekspertize neMbrojtjen Kunder Zjarrit dhe Shpetimin. Sherbime Ekspertize dhe Profesionale lidhur me burimet energjetike. Sherbim Ekspertize ne Restaurimin e Objekteve Monument Kulture. Sherbim Ekspertize ne Veprimtari Arkeologjike. Sherbim konsulence per negocimin e shitblerjes se objekteve te luajtshme dhe te paluajteshme. Marketing, Distribucion, Shitje, Blerje, Import-Eksport te te gjitha produkteve pa kufizim. Prodhimin e Energjise Elektrike dhe Veprimtarine e Tregtimit te Energjise Elektrike brenda dhe jashte vendit.
Other Trade Names: INVICTUS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/10/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 660 000,00
Shares: 10
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Don Bosko, Pallati ''Aurora Konstruksion'', Seksioni 4, Kati 3, Ap.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakeve per zvogelimin e kapitalit 23.05.2019
Vendim i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.05.2017
Kontrate shitje kuotash 31.10.2012
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.05.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 18.05.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 22 148 027,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 14 369 503,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 32 051 393,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 750 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 043 373,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 313 456,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 605 915,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 703 779,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 345 699,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 528 107,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 420 454,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:71 832 085,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:71 042 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:62 722 554,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:52 815 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:24 353 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:30 737 443,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:10 611 528,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 113 500,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 454 333,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 9 276 887,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 915 917,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli