Skip to content

GENERATE RENEWABLE ENERGIES
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:36:05
JSON

Tax Registration Number: L12309020P
Administrators: Vito Çela
Scope: Planifikimi projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve mbi lumin Osum me një kapacitet të kombinuar të instaluar 152 MW përgjatë këtij lumi, si edhe shitja e elektricitetit të prodhuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjetër tregtare të lejueshme që është e nevojshme dhe e dobishme për të përmbushur objektin e saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: GENERATE RENEWABLE ENERGIES
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27/10/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Britani, Shqiperi, Brazil
Initial Capital: 2 500 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. Genosumi limited, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shoqëri private, shoqëri me nr. 07445128, themeluar me datë 19.11.2010, me seli në adresën: 35 Coombe Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 7BA, e përfaqësuar nga z. Neil Armstrong Hayden, shtetas britanik (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “Generate Renewable Energies” sh.a, datë 27.10.2011, të dorëzuar në QKB)

II. Constructora Quebec Ltda, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar sipas së drejtës braziliane, numri identifikimit të shoqërisë NIRE 3120337175-1, numri i shoqërisë si taksapagues CNPJ 38.696.365/0001-75, data e fillimit të aktivitetit 01.08.1990, me seli në adresën: Avenida Barao Homem de Melo 4282 6 Andar- Estoril Cep: 30494270 Belo Horizonte/MG, me status aktiv, përfaqësuar nga z. Scott Wells Queiros, shtetas brazilian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “Generate Renewable Energies” sh.a, datë 27.10.2011, të dorëzuar në QKB)

III. Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar sipas së drejtës braziliane, numri identifikimit të shoqërisë NIRE 3120077918-0, numri i shoqërisë si taksapagues CNPJ: 19.884.626/0001-36, data e fillimit të aktivitetit 01.11.1977, me seli në adresën: Via Expressa 3850-Cincao CEP: 32370485, Contagem/MG, me status aktiv, e përfaqësuar nga z. Scott Wells Queiroz shtetas brazilian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “Generate Renewable Energies” sh.a, datë 27.10.2011, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik GENERATE RENEWABLE ENERGIES nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Board Members: Scott Wells Queiroz, Nedia Çela, Martin Dushkaj, Neil Armstrong Hayden, Pëllumb Çela
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Nr.31, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (16.01.2019)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2015)
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani