Skip to content

GERARD - A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-09 13:41:48
JSON

Tax Registration Number: L12407005L
Administrators: Sokol Kryeziu, Astrit Gjeci, Irena Ndoni
Scope: Import - eksport brenda dhe jashte vendit. Transport publik. Transport urban. Ndertim. Bar-Kafe. Sherbim i agjencise se transportit. Servis dhe parkim autobuzash. Shit-blerje automjetesh. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civile, industrial turistike, buqesore deri ne 5 kate. Ndertime civile, industrial turistike bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione, ndertim banese me skela mbi 8 kate. Ndertime rrugore, ndertime rruge kategoria IV dhe V, ndertim rruge kategoria III dhe II. Punime te mirembatjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertime autostrade-pista-areoporte-helioporte. Ndertim hekurudhor, punime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertime hidraulike e hidroteknike, ndertime ujsjelles, kanalizime, kanale e impiante vaditje, ndertim impianti te sistemit te ujit, ndertim vajsjelles, gazsjelles, naftesjelles. Punime sherbimi. Punime per rikualifikimin dhe mirembajtje ne siperfaqe te gjelberta parqe-pyll parqe, pastrim i siperfaqeve urbane. Furnizim-vendosje, mirembajtje dhe riparime per elemente dekorative stola, kosha rrugore, lulishte, parqe-pyll parqe. Grumbullim dhe transportim te mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Tregtim i pajisjeve per mbrojtje personash per qellime higjeno-sanitare dhe spitalore.
Other Trade Names: GERARD - A
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.11.2011
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 33 400 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: 2 M/1 F
Assets: Tirane, Autobus me targe AA 850 KN
Tirane, AA 849 KN.
Tirane, Autobus me targe AA 842 KN
Tirane, AA 313 PK
Tirane, Autobus me targe AA 841 KN
Tirane, AA 846 KN.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 926 EN
Tirane, AA 527 PI
Tirane, AA 907 PK
Tirane, AA 718 PK
Tirane, Autobus me targe AA 476 KO
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 936 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 935 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 928 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 931 EN
Tirane, AA 108 KO.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 934 EN
Tirane, AA 314 PK Tirane, AA 839 KN.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 930 EN
Tirane, Autobus me targe AA 845 KN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 932 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 927 EN
Tirane, Autobus me targe AA 843 KN
Tirane, AA 125 KO.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 4 933 EN
Tirane, AA 905 PK
Tirane, Autobus me tartge AA 847 KN
Tirane, AA 906 PK
Status: Aktiv
License(s): Sherbime te rregullta Qytetese te Transportit Rrugor te Udhetareve brenda vendit -
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Transport i rregullt qytetes -
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
L12 - Liçencë për Agjenci transporti udhëtarësh dhe shërbimi taksi brenda vendit
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga "Ded Gjo Luli", me pasurine e paluajtshme nr.6/901, Zona Kadastrale 8350, vol.38, faqe 211

Address:
Tirane, Sauk, njesia bashkiake nr 2, rruga Selim Brahja, prane kopeshtit te femijeve te Saukut, zona kadastrale nr 3266, parkim autobuzash
Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi terminali i autobusave.
Tirane Farke, Rruga Xhabrahimet, Ndertesa Nr.21, Sauk i Vjeter, Arkive dhe Magazine.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per transferimin e veprimtarise ekonomike 22.07.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 41 860 890,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 150 518,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -9 863 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 17 488 156,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 585 060,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 703 340,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 252 487,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 609 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:274 825 019,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:256 747 393,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:282 147 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:155 877 058,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:104 957 520,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 69 278 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 73 240 504,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 12 075 049,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala