Skip to content

SI & CO COMPANY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-02 14:27:10
JSON

Tax Registration Number: L21420002F
Administrators: Eleni Sheri
Scope: Import eksport te vajrave lubrifikante, tregtim automjetesh, pjese kembimi, makineri, pajisje industriale, projektim, zbatime punime ndertimi, konsulence, supervizion dhe kolaudim punimesh.Eksport import shitje me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit gomave te atomjeteve dhe te mjeteve bujqesore , baterive , goma pompa te te gjitha llojeve .Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve , hapje pike lavazhi.Import eksport i mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore per perdorim shtepiak si detergjente, tregtim i te gjitha materialeve , veshmbathje , tuba rekorderi , elektropompa. pompa, pompa zhytjesh, gjenerator dhe mirembajtje te tyre etj.te gjitha keto me shumice dhe pakice , tregtim te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve , pajisje elektrike , elektronike, kompjuterike te te gjitha llojeve te kesaj fushe, si mirembajtje dhe riparime, tregtim pajisje zyrash dhe mirembajtje te tyre, prodhim, perpunim dhe tregtim i materialeve drusore.Import eksport i materialeve dhe pajisjeve te ndertimit, tregtim i materialeve inerte , sanitare elektroshtepiake etj.Import eksport i materialeve elektrike dhe elektronike si motorr elektronik , 2 transformator, gjenerator, kabllo te dimensioneve te ndryshme, panele instalimi, mirembajtja e tyre, bicikleta dhe motorrcikleta te fuqive te ndryshme. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Hapje bar kafe.Zhvillimi dhe instalimi i softwareve, sherbimin e mirembajtjes dhe kontrollit te softwareve dhe hardwareve. Import, eksport, shitje me shumice e pakice per te gjithe llojet e mjeteve bujqesore dhe te gjithe agrevateve te ndryshme bujqesore.
Other Trade Names: SI & CO COMPANY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17.02.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Pjeter Bogdani Nr.14, Pallati Nr.20/4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.06.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi e pasurise se luajtshme date 24.05.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 284 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 941 432,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 677 744,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 677 623,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 297 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 697 795,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -61 083,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 13 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:43 746 125,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:36 616 163,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:47 315 769,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:48 354 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:25 905 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 31 581 553,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 23 954 204,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 17 134 955,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala