Skip to content

Shell Upstream Albania B.V
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-24 07:17:54
JSON

Tax Registration Number: L21807009I
Administrators: Anthonie Marinus Frens
Scope: Të bëjë kërkime, prodhojë, transportojë dhe përpunojë naftën, gazin natyror dhe mineralet e tjera. Të prodhojë produkte kimike. Të shesë dhe tregtojë mineralet dhe materialet e tjera të papërpunuara, produktet gjysmë të prodhuara dhe produktet përfundimtare, dhe të prodhojë, transmetojë, shesë dhe tregtojë energji elektrike dhe forma të tjera të energjisë, përfshirë energjinë e qëndrueshme. Më tej ajo ka të drejtë të bëjë çdo gjë që është e dobishme ose e nevojshme për arritjen e objektit të saj ose për arritjen e gjithçka që ka lidhje me objektin e saj në kuptimin më të gjerë të fjalës, përfshirë: ofrimin e shërbimeve; dhënien e ndihmës në krijimin, pjesëmarrjen, administrimin dhe financimin e shoqërive ose ndërmarrjeve të tjera; ofrimin e garancisë në të gjitha mënyrat ose ofrimin e një garancie (të përbashkët) për detyrimet e një pale të tretë.
Other Trade Names: Shell Upstream Albania B.V
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 07/06/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Holande
Foreign Parent Company: Shell Upstream Albania BV, nje shoqeri e themeluar ne daten 13.10.2011 dhe e regjistruar ne regjistrin tregtar te Hollandes ne daten 27.10.2011, e organizuar sipas ligjeve te Hollandes, me numer regjistrimi 53833317, me adrese ne Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR, The Haaglanden region, Arendsdorp, Hage, Hollande, me administratore Robert Deutman, Dorine Yvonne Christine Elise Marie dhe Tatiana Vladimirovna Stepanova.
Shell Upstream Albania BV eshte nje shoqeri e zoteruar nga grupi financiar ROYAL DUTCH SHELL plc, e regjistruar ne daten 25.09.2002, me numer ne regjistrin tregtar te Hollandes 34179503, me adrese te njejte ne Carel van Bylandtlaan 30, Hague, Hollande. ROYAL DUTCH SHELL plc ka ne zoterim pjeserisht ose plotesisht 159 shoqeri te tjera te regjistruara ne regjistrin tregtar te Hollandes. Shell Upstream Albania BV eshte ne nivelin e katert te struktures se grupit (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Hollandes marre nga Drimble.nl ne daten 11.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 26.04.2021, terhequr ne daten 24.08.2023,

Anthonie Marinus Frens, shtetas holandez, i datelindjes 1964, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues qe ne daten 10.11.2020.

Nuk ka informacion per pronaret perfitues
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor Baseni Seman -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi "Bajram Curri", European Trade Center, kati 5, Njesia Bashkiake Nr. 2, Tirane

Address:
Durrës, Xhafzotaj, Autostrada Tiranë-Durrës, km 4, zona kadastrale 8503, nr pasurie 7180
Durrës, Spitalle, Lagjja nr.14, Rruga Vath Truja, Magazinë, Zone Kadastrale nr.8517, Numër Pasurie 70/60 dhe 70/61
Berat, Sinje GALINE, Pusi i shpimit Shpirag-3, Rruga prane hyrjes kryesore te fshatit Galine, zona kadastrale1687, nr.pasurie 11
Berat, Sinje, Fshati Mbreshtan, Zona Kadastrale nr. 2634
Tiranë, Vaqarr, Sharrë, Rruga ''Lekë Zaharia'', Godinë 1 Katëshe me Zonë Kadastrale 3921
Berat, Sinje, Molisht, pusi i shpimit Molisht-1, rruga pranë hyrjes kryesore të fshatit Molisht, zona kadastrale 2712, nr. pasurie 98
Berat, Konisbaltë, Nr. Pasurie 640, Zona Kadastrale Nr.2075
Berat, Sinje, Fshati Mbreshtan, pusi i shpimit Shpirag 2, Rruga pranë hyrjes veriore të fshatit Mbreshtan, zona kadastrale 2634, nr. pasurie 64/1
Berat, Sinje, Mbreshtan, në zonën Kadastrale 2634, me nr. pronësie 242/21.
Tirane, Bulevardi "Bajram Curri", European Trade Center, kati 5, Njesia Bashkiake Nr. 2, Tirane
Berat, Bashkia Dimal, Ura Vajgurore, Konisbaltë, Shpirag 5, ZK 2634 dhe ZK 2075
Durres, Rinia, zona kadastrale 3184, rezervuari cilindrik nr.10/11
Durres, Porto Romano (Prone Depozitave te Kastratit), Tank R-8
Durres, Spitalle, Autostrada Tirane - Durres Km 22, perballe karburant ELDA

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -3 105 924 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -4 541 823 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -27 375 620 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -354 240 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -4 771 921 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -4 965 576 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -5 514 093 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -5 787 184 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -3 928 147 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -6 859 776 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:181 924 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:161 375 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:246 282 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 517 936 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 800 384 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:6 267 025 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:8 023 856 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 184 869 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 037 927 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 346 004 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala / P. Nikolli