Skip to content

Shell Upstream Albania B.V
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-10-22 12:12:10
JSON

Tax Registration Number: L21807009I
Administrators: Johan Henderik Van Konijnenburg, Rohan David D ' Souza, Andrew David Young
Scope: Të bëjë kërkime, prodhojë, transportojë dhe përpunojë naftën, gazin natyror dhe mineralet e tjera. Të prodhojë produkte kimike. Të shesë dhe tregtojë mineralet dhe materialet e tjera të papërpunuara, produktet gjysmë të prodhuara dhe produktet përfundimtare, dhe të prodhojë, transmetojë, shesë dhe tregtojë energji elektrike dhe forma të tjera të energjisë, përfshirë energjinë e qëndrueshme. Më tej ajo ka të drejtë të bëjë çdo gjë që është e dobishme ose e nevojshme për arritjen e objektit të saj ose për arritjen e gjithçka që ka lidhje me objektin e saj në kuptimin më të gjerë të fjalës, përfshirë: ofrimin e shërbimeve; dhënien e ndihmës në krijimin, pjesëmarrjen, administrimin dhe financimin e shoqërive ose ndërmarrjeve të tjera; ofrimin e garancisë në të gjitha mënyrat ose ofrimin e një garancie (të përbashkët) për detyrimet e një pale të tretë.
Other Trade Names: Shell Upstream Albania B.V
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 07.06.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Holande
Initial Capital: 30 477 500,00
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 250000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, bulevardi Bajram Curri, European Trade Center, kati 4

Address:
1) Durrës, Xhafzotaj, Autostrada Tiranë-Durrës, km 4, zona kadastrale 8503, nr pasurie 7180
2) Durrës, Rinia, Nr. Pasurisë 65/108, Zona Kadastrale 3184
3) Durrës, Spitalle, Lagjja nr.14, Rruga Vath Truja, Magazinë, Zone Kadastrale nr.8517, Numër Pasurie 70/60 dhe 70/61
4) Berat, Sinje GALINE, Pusi i shpimit Shpirag-3, Rruga prane hyrjes kryesore te fshatit Galine, zona kadastrale1687, nr.pasurie 11
5) Berat, Sinje, Fshati Mbreshtan, Zona Kadastrale nr. 2634
6) Tiranë, Vaqarr, Sharrë, Rruga ''Lekë Zaharia'', Godinë 1 Katëshe me Zonë Kadastrale 3921
7) Berat, Sinje, Molisht, pusi i shpimit Molisht-1, rruga pranë hyrjes kryesore të fshatit Molisht, zona kadastrale 2712, nr. pasurie 98
8) Berat, Konisbaltë, Nr. Pasurie 640, Zona Kadastrale Nr.2075
9) Berat, Sinje, Fshati Mbreshtan, pusi i shpimit Shpirag 2, Rruga pranë hyrjes veriore të fshatit Mbreshtan, zona kadastrale 2634, nr. pasurie 64/1
10) Berat, Sinje, Mbreshtan, në zonën Kadastrale 2634, me nr. pronësie 242/21.
11) Tirane, Bulevardi "Bajram Curri", European Trade Center, kati 5, Njesia Bashkiake Nr. 2, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -27 375 620 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -354 240 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -4 771 921 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -4 965 576 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -5 514 093 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -5 787 184 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -3 928 147 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -6 859 776 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:246 282 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 517 936 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 800 384 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:6 267 025 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:8 023 856 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 184 869 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 037 927 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 346 004 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala